esmaspäev, 6. märts 2017

Tallinna linn vastas Sandra asjus: „Linn on Sandrale korduvalt pakkunud võimetekohast eluaset”


Kohvik on kajastanud noore andeka kunstniku Sandra muret seoses oma kolme lastekodus elava lapsega. Sandra jäi kodutuks, kui oli sunnitud põgenema vägivaldse, alkohoolikust mehe eest talle Tallinna linna poolt eraldatud kõigi mugavustega munitsipaalkorterist. Kuna Tallinn otsustas korteri mehele jätta, siis jäi Sandra koos kolme väikese lapsega kodutuks ning hetkel elavad tema kolm last lastekodus. Sandra sooviks lastega taas koos elada, kuid selleks oleks tal esmalt vaja korralikku kodu, mida ta endale oma piskust nõudepesijapalgast lubada ei saa. Hetkel kasutab Sandra ööbimiseks Tallinna kodutute öömaja. Tallinna linn on aga jäänud tema palvetele talle ja ta lastele uus elupaik leida kurdiks. 

Saatsime Tallinna linnapeale Taavi Aasale küsimuse, kuidas sai juhtuda, et korralik munitsipaalkorter jäeti vägivaldsele alkohoolikust isale, aga ema ja lapsed pidid kolima lageda taeva alla, ning mida on kavas ette võtta selleks, et Sandrale tehtud ülekohut heastada.

Meile vastas Priit Pärtelpoeg Tallinna linnavaraametist, kes on linnavaraameti juhataja Einike Uri asetäitja. Vastus oli järgmine (tärnid tähistavad kohti, millega Sandra nõus ei ole): 


Lugupeetud proua Tähismaa


Vastuseks Teie pöördumisele, milles tunnete huvi, kuidas linn on aidanud Sandrat, selgitan, et perekonnaelu üksikasjad ja sotsiaalabi on asutusesisene teave ja selle avalikustamisele on seatud piirang Sandra ja temaga seotud isikute huvides. Tulenevalt eeltoodust ei lasku ma detailidesse, vaid kinnitan, et Sandra on saanud kohast abi linnalt.

Sandra asus 2004 juunist koos oma abikaasa ja nende kolme alaealise lapsega elama munitsipaalkorterisse*. Peres on olnud komplitseeritud suhted ja pere on alates 2006. aastast olnud sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse teenistuse järelvalve all**. Sandra algatusel lahutas kohus abielu 2010 ning samal aastal jõustus kohtulahend, millega Sandralt võeti ära laste hooldusõigus***.

Linn on Sandrale korduvalt pakkunud võimetekohast eluaset ning alates 2013 on Sandra kasutuses sotsiaaleluruum****. Kui Sandra soovib elada koos lastega, siis on tal õigus esitada kohtule avaldus hooldusõiguse taastamiseks. Vaatamata sellele, et Sandral on hooldusõigus oma laste suhtes ära võetud, on tal alles lastega suhtlemisõigus.

Linn on pakkunud Sandrale igakülgset abi ning tal on jätkuvalt võimalik pöörduda linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna töötajate poole, et koostöös leida võimalustele vastavaid lahendusi.


Lugupidamisega(allkirjastatud digitaalselt)


Priit Pärtelpoeg


Juhataja asetäitja


*Pärtelpoja vastuses on mitmed faktivead. Sandra ei kolinud munitsipaalkorterisse mitte kolme, vaid kahe lapsega.
**Pere ei olnud lastekaitse huviorbiidis. Sandra sõnul võttis ta ise ühendust lastekaitsega alles aastal 2008, kui mees hakkas lotot mangima ja tekkisid üürivõlad.
***Valeväide. Sandra hooldusõigusi ei võetud ära. „Palusin lapsed ajutisele eestkostele võtta, kuni olukord mehega ei ole enam nii segane. Hooldusõigused võeti hoopis isalt joomarluse tõttu. Selline tunne, et paber kannatab kõike, eks ole, minust jääb selline kahetine mulje.”
****See väide on Sandra sõnul täielikult vale. „Mulle jah pakuti mitmeid võimalusi elada sotspinnal, aga ma ei kavatsenudki elada nende ametnike pealesurutud tingimustel, see on lahus lastest. Mingit sotsiaalpinda mul pole juba 2015. aasta sügisest. Võiks ju Linnavara Amet uurida täpsemini, mismoodi ja millistes tingimustes tegelikult virelen.”

Ülal pildil saab linnavaraameti juhataja asetäitja Priit Pärtelpoeg (vasakul) 2015. aastal linnapealt Taavi Aasalt linna teenete- ja vapimärgi. Kujutis Tallinna linna koduleheküljelt.

Kommentaare ei ole: