teisipäev, 23. oktoober 2018

Kas tööandjate ahnus suretab Eesti välja?

Väljavõte eestinen.fi veebist.

Soomes valitseb suur programmeerijate ehk koodikirjutajate puudus. Väidetakse, et vaja oleks kohe 7000-9000 programmeerijat, muidu jääb Soome majandus kängu. Umbes sama juttu räägitakse ka Eestis, et kohe on vaja programmeerijaid, muidu tuleb maailma lõpp. Selleks sunnitakse valitsust lihtsustama välismaalt, näiteks Indiast pärit programmeerijate tööle tulekut Eestisse.

Ma olen mõelnud, et miks just Indiast. Levinud seletus on see, et Indias on palju inimesi. Ja et programmeerida suudab ainult teatud hulk inimesi, siis Indias on neid kõige rohkem.

Aga nagu vahendab eestinen.fi, siis on Soomes programeerijate puuduse TEGELIK põhjus asjaolu, et palka pole juba aastaid tõstetud. Et palgad on väiksed. Kui palk oleks kõrgem, siis oleks ka programmeerijaid - nii lihtne see ongi.

Nagu välja tuleb, siis palk ei tõuse IT-ettevõtetes sellepärast, et IT-firmade peamised kliendid on valitsusasutused, kes viivad hangetega teenuse hinna alla. Ja selleks, et suuta madala hinnaga teenust pakkuda, ei saa ka programmeerijatele rohkem palka maksta.

Soome puhul väidetakse koguni seda, et hind ei tõuse, sest tööturul on ülepakkumine vaatamata sellele, mida tööandjad avalikkusele räägivad. Siin tulebki mängu India - sealsete inimeste palkamise puhul pole määrav mitte nende hulk, vaid hind, mida nad töö eest küsivad. Hindud on valmis tegema tööd väga madala palga eest, kuna Indias ongi väga madalad palgad.

Eestis on sama lugu. Eesti riik kulutab miljoneid selleks, et meelitada Indiast ja mujalt odavat tööjõudu - ja seda tehakse IT-firmade pealekäimisel, nende lobby-töö tulemusel. Tuuakse välja mõni järjekordne kuukulguri välimusega puldiga auto ning kõik poliitikud heldivad. Kuna räägitakse, et valitseb suur tööjõu puudus. Jäetakse rääkimata see, et tööjõu puudus on suur mitte seetõttu, et inimesi pole, vaid seetõttu, et palgad on väiksed.

Sama asja saab üle kanda ükskõik mis sektorisse Eestis. Ka hotellides ja restoranides, tehastes, põllumajanduses, ehituses - igal pool valitseb suur töötajate puudus. Pole aga kuulnud, et valitsus eraldaks miljoneid, et Indiast põlluharijaid Eestisse meelitada. Miks? Olukord on ju sama: töötajate puudus nii IT-sektoris kui põllumajanduses tuleneb sellest, et palgad on madalad.

Samas pole kuulnud, et Eestisse oleks tulnud USA-st või isegi Soomest tööle mõni oma ala tõeline tipptegija. Loomulikult nad ei tule, sest Eestis ei maksta palka. Aga palka ei maksta seetõttu, et IT-firmade kliendid on valitsusasutused, kes ei ole võimelised maksma. Ja siis seetõttu, et e-Eesti, digiretseptid, ID-kaardid ja muu vajab arendamist, aga palgad on nirud, tuleb sisse vedada massiliselt inimesi Indiast ja mujalt maailmast, odavat tööjõudu. E-Eesti alustala on madalapalgalised hindud.

Aga siis võiks juba teha niisama ka ülejäänud majanduses. Indiast oleks tulijaid küllaga, toome nad kõik sisse, maksame miinimumpalka ja elu on nagu lill. Või ei ole?

Samas näeme, et nendesamade IT-firmade juhid, kes toovad välismaalt odavat tööjõudu, et nende juhtidel on niipalju raha, et luua koguni erakond Eesti 200. Ettevõtjad suplevad rahas, sest poliitikud on lasknud neil sisse tuua odava tööjõu, mistõttu nad saavad ise rohkem teenida. Ja nagu näete, siis selle asemel, et maksta selle teenitud rahaga eestlastest IT-töötajatele kõrgemat palka, ollakse valmis pigem looma erakond, kulutama selleks miljoneid, et kõik jätkuks vanaviisi: et toodaks Indiast ja mujalt Eestisse odavaid programmeerijaid, et ei peaks jumala eest Eesti enda inimstele kõrgemat palka maksma.

Kokkuvõttes võib sama mustrit laiendada tervele ülejäänud majandusele ja seega taandub kõik ettevõtjate ahnusele. Nad on pigem valmis poliitikuid ära ostma või isegi oma erakonna tegema, et jumala eest mitte Eesti inimestele kõrgemat palka maksta.

Taustaks olgu lisatud, et need ettevõtjad, kes töötajatele head palka maksavad, pole kordagi kurtnud, et neil töötajatest puudus oleks.

Kui miski Eesti välja suretab, siis on see kõige labasem tööandjate ahnus. Ja see ei puuduta loomulikult ainult tööandjaid. Samal põhjusel on Eesti pensionifondide tootlus kõige kehvem terves Euroopas. Eesti valitsus, poliitikud lasevad sel kõigel sündida, sest nad on kas ära ostetud või ise läinud poliitikasse selleks, et see nii oleks ja jääks.

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

miks nii tagasihoidlikult? inimlik ahnus suretab inimkonna välja!

Anonüümne ütles ...

Tänases Indias on Eesti alampalgaga raske peret ülal pidada, veelgi raskem Eestis. Eestisse ei tulda palga pärast, vaid avama ust EU rikastesse riikidesse. Maailm on viimase 10 aastaga nii palju muutunud, et Eesti alampalk ei ole konkurentsivõimeline ka Aasias. Ja Aasias on kodukulud 3x väiksemad. Eesti on asiaatide jaoks mõttetu maa oma väikeste palkade ja kõrgete hindadega,ebasobiv kliima pealekauba. Asiaatidest ei maksa unistada. Olge õnnelikud, kui ukrainlased on nõus tulema.