pühapäev, 7. aprill 2013

Nõukogude okupatsiooni teine kaasosaline: Saksamaa

Nõukogude okupatsioonist rääkides pööratakse pilk millegipärast alati ida poole. See on natuke kummaline, sest nõukogude okupatsioonil 1939-1940. aastal oli kaks osapoolt: Nõukogude Liit ja Saksamaa. MRPle kirjutasid alla nii NLiidu kui Saksamaa juhid. Ilma nende kahe osapooleta oleks Eesti okupeerimine olnud keeruline, et mitte öelda võimatu. Eesti okupatsioonis on Saksamaa niisama suur osaline kui Nõukogude Liit ja Saksamaale langeb okupatsioonikahjude eest niisama suur vastutus kui Nõukogude Liidule. Olgu lisatud, et Eesti ohverdamise eest sai Saksamaa omale olulise tüki Euroopast: poole Poolast, mis oli oluline eeldus Saksamaa maailmavallutusplaanide teostamisel. Sakslased vahetasid eestlaste vabaduse Danzigi sadamale vaba juurdepääsu vastu, seda tasuks neile aeg-ajalt meelde tuletada.

Kommentaare ei ole: