teisipäev, 7. august 2018

Kahe kivi vahel: EL ja Venemaa suretavad endised liiduvabariigid välja

Gruusia rahvaarv ilma Abhaasia ja Lõuna-Osseetiata, Vikipeedia veebist.

Ühelt poolt on heameel, et Eesti meedia on hakatud rääkima Gruusiast. Teiselt poolt ei ole siiani aru saadud põhilisest probleemist ja see on rahvastiku vähenemine. Alates Gruusia sõjast 2008. aastal on Gruusia kaotanud ligi 700 000 elanikku. Ja seda mitte kaotatud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia arvelt, vaid väljarändena Gruusiast endast.

Praegu on Gruusia rahvaarv 3,7 miljonit, veel paarkümmend aastat tagasi koos Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga oli see 5,4 miljonit. Kadunud on 1,7 miljonit, rohkem kui Eestis elanikke.

Kui olin paar aastat tagasi Lissabonis, siis kohtasin ühte naist Gruusiast, kes oli Portugalis ülikoolis ja ütles, et tal pole kavatsustki kodumaale naasta. Ta lisas, et kõik noored ja need, kes vähegi saavad ja tuleviku peale mõtlevad, lahkuvad.

Mida see meenutab? Õige - Eestit! Eestis on mentaliteet täpselt samasugune: noored ja haritud, kõik, kes vähegi saavad, need lahkuvad.

Sama lugu on ka Ukrainaga, kust samuti noored massiliselt lahkuvad, ühelt poolt Venemaale ja teiselt poolt Euroopa Liitu.

See oleks nagu mingi plaan, nagu mingi kokku lepitud asi Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, et endised nõukogude liiduvabariigid litsutakse laiaks.

Jätkuv ebastabiilne olukord ja sõjaoht seda ainult soodustab. Või öelge mõni terve mõistusega inimene, kes tahab lapsi sünnitada või üldse elada kohas, kus iga hetk on algamas sõda?

Endiste liiduvabariikide väljasuretamist toetavad ühelt poolt EL ja USA, kes konflikte ja sõjaohtu õhutavad, kuna teenivad selle pealt, ning teiselt poolt Venemaa, kes loodab osa rahvast omale saada. Liiduvabariikidele jäävad järele ... tühjad pihud, nagu Graps kunagi laulis. Erandiks on vaid Kesk-Aasia islamiusulised liiduvabariigid, kelle vastu arusaadavalt pole huvi ei ELil ega Venemaal.

Kõige hullem on see, et Eestis sellest aru ei saada ning eestlased ise, Eesti kõige kõrgemad esindajad sõjaohtu ja sellega seotud ebakindlust veelgi süvendavad. Kas sellega tahetakse saavutada, et Eesti päris tühjaks jääb? Või mis?!

1 kommentaar:

Sergei Prokofjev ütles ...

See ei ole kokku lepitud asi Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. See on Eesti, Läti, Leedu, Moldova, Ukraina ja Gruusia samasuguse tüüpi vabatahtlikult valitud režiimid ja ideoloogia ("kes ei hüppa, see on venku"), mida rahvas toetab. Kas imetlete, et sotsialismil igas riigis oli kaubadefitsiit? - ei, sest teate et kaubadefitsiit on sotsialismi riikide eripära, ja põhjuseks on nende riikide ideoloogia. Rahvastiku vähenemine on eestimeelsuse (või muu sarnase) ideoloogia / eesti moodi rahvusriikide eripära. Lisa "eesti moodi" tähendab: nagu sõna "rahvusriik" arusaadakse Eestis. Näiteks, Soome ei ole rahvusriik selles tähenduses - Soomes puuduvad hallid passid, rootsikeelse hariduse hävitamine või Laari moodi folk-history. Venemaa ja Valgevene samuti ei ole rahvusriigid eesti moodi. Aga sõjaoht on selle ideoloogia tuum: "Venemaa okupeeris Eestit 1940.a. ja kohe-kohe rünnab et okupeerida uuesti". Mida selle kohta arvab Venemaa ise - see pole tähtis. Oleme iseseisev riik ja iseseisvalt otsustame, mida Venemaa soovib. Kas teate, kuidas kiiresti vähendada Hiina elanikkonda alla miljardit? - eksportida sinna eestimeelsust ja luua rahvusriiki eesti moodi.