neljapäev, 25. oktoober 2018

Tähelepanu! Riigikogu hakkab arutama puuetega laste toetuste tõstmist!

Riigikogu sotsiaalkomisjon kiitis 22. oktoobril ühehäälselt heaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu esimesele lugemisele saatmise, kuigi Jüri Ratase juhitav valitsus ei toetanud uuest aastas puuetega laste toetuste tõstmist. Selline info seisab siis Riigikogu koduleheküljel.

Muudatus tähendaks seda, et keskmise puudega laps hakkaks saama senise 69 euro asemel 138 eurot, raske puudega laps senise 80 euro asemel 161 ning sügava puudega laps, kes on seni samuti iga kuu ainult 80 eurot saanud, 241. 

AGA Jüri Ratta valitsus on sellele vastu. Ei soovi puuetega lapsi kasvatavate perede närust olukorda parandada. Ei hooli puuetega lastest.

Kohvik loodab, et terve mõistus siiski võidab ja see toetuste tõus tuleb. Juba järgmisest aastast. Sest seda on nii kaua pikisilmi oodatud. Ja see on tõesti vähim, mida valitsus saab puuetega laste heaks teha.  

Hoiame eelnõu arutelul silma peal ja naelutame igavesse häbiposti kõik rahvasaadikud, kes sellele vastu on.

Täiendatud! Eelnõuga soovitakse tõsta puuetega laste toetused määrani, mis vastaks lapse puudest tulenevatele tegelikele lisakulutustele, nagu on toodud ühe soovitusena välja ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis. Eelnõu näeb ette tõsta keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetuse kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

Järgmisena arutab seda Riigikogu täiskogu oma korralisel istungil neljapäeval, 8. novembril kell 10. 00.