laupäev, 29. detsember 2012

Tallinn pole Eesti

Nii nagu New York pole Ameerika, kuigi millegipärast nii arvatakse, eriti välismaal, kaasa arvatud Eestis, nii pole ka Tallinn sugugi Eesti. Kuigi paljud välismaalased pole Eestist rääkides ja muu hulgas Eestit kiites jalga Tallinnast väljapoole tõstnud, nagu ka pole paljud USAd külastanud inimesed jalga New Yorgist välja tõstnud. Millegipärast peab Tallinna kogu Eestiks isegi oma ajakirjandus, avaldades näiteks pealkirja: Moskva turistide Eestisse toomiseks asus teele ülipikk rong. Olgem siiski ausad: see rong ei tule Eestisse, vaid Tallinna, kus on valdav osa hotelle ja kust enamik Vene turiste aastavahetuse ajal oma jalga välja ei tõsta.

Tallinna kogu Eestiks pidamine hakkab pihta juhtivatest poliitikutest, kes armastavad näiteks Tallinna sissetulekuid pidada kogu Eesti sissetulekuteks. Tegelikkuses on Tallinnas palgad 3-4 korda kõrgemad kui mujal Eestis ning kuivõrd Tallinnas elab kolmandik elanikkonnast, rebib see statistiliselt kõrgeks kogu Eesti keskmise palga. Tegelikkuses on valdavas osas Eestist keskmine palk mitte 850, vaid 250-300 eurot. Tallinnas on see ilmselt kusagil 1000 euro ringis, mujal miinimumi ligidal.

Muude piirkondade tunduvalt madalam palgatase on üks põhjusi, miks pole maapiirkonnas õpetajad rahulolematud ega arstid ei streigi. Neil oleks häbi, sest nende piirkonnas saavad õpetajad ja arstid väga head, keskmisest mitu korda kõrgemat palka. Samas Tallinna mõistes on arstide ja õpetajate palk väike.

Mis Tallinna veel puutub, siis elab Tallinnas valdav osa Eesti venekeelsest elanikkonnast, kes teadupärast valivad ainult Savisaart. Huvitav on see, et Eesti valitsus härra Ansipi juhtimisel, kes muidu Savisaart kritiseerib, koondab kogu elu mujalt Eestist ümber Tallinna, toetades sellega venekeelset elanikkonda ning suretades eestikeelset. Tundub, et mitte ainult Tallinna linnavalitsuse, vaid kogu Eesti valitsuse tegevust juhitakse Kremli müüride vahelt.

Moonutuste vältimiseks on mõistlik Tallinn ja selle ümbrus lülitada Eesti keskmisest statistikast välja või see eraldi välja tuua. Siis saavad paljud asjad selgemaks, näiteks see, et erinevalt Tallinnast pole muu Eesti veel Euroopa Liiduga liitunud. Kuivõrd enamik maksumaksja kulul elavaid ametnikke töötab Tallinnas ja saab palka Tallinna standardite järgi, siis toimib Eestiski oma väike Kreeka fenomen, kus sant kannab kukil tervet inimest. Maapiirkondade pisikeste palkade pealt korjatavatest maksudest peetakse üleval Tallinna hea palga peal peesitavaid ametnikke. Siit ettepanek: ametnikele ei tuleks palka maksta mitte Tallinna, vaid ülejäänud Eesti keskmise järgi, siis lõppeks ükskord Tallinna eelisarendamine ja hakkaks ka asjad väljaspool Tallinna liikuma.

Kui New Yorgi juurde tagasi tulla, siis ei kujutaks keegi Ameerikas ette, et New Yorgis elab kolmandik riigi elanikkonnast, ehk 100 miljonit inimest. Otse loomulikult ei makstaks sellisel juhul ametnikele palka New Yorgi standardite järgi ega hoitaks neid tööl New Yorgis.

Kommentaare ei ole: