laupäev, 27. juuni 2015

Miks pagulased Eestisse tagasi ei tule?

Pagulaste Eestisse toomisel kasutavad tipp-poliitikud retoorikat, et see on õigustatud, kuna välisriigid võtsid sõja ajal vastu ligi 72 tuhat Eestist pärit põgenikku. Nüüd on Eesti selle eest justkui tänuvõlglane ja peab vastama samaga- võtma vastu põgenikke. Eesti on vastu võtnud vaid mõnisada põgenikku, aga võiks võtta ajaloolist õigust silmas pidades tuhandeid.

Ent selle argumendi juures on mitu aga. Esiteks on küsimus, miks need sõja ajal lahkunud pagulased Eestisse tagasi ei pöördu, kui üksikud erandid välja arvata? Sõda on ammu läbi, Eesti mitukümmend aastat iseseisev riik. Ometi Eestist sõja ajal lahkunud pagulased tagasi ei tule. Pagulaste Eestisse toomisel on käinud samuti läbi argumente, et nad on Eestis vaid ajutiselt, niikaua kuni kodumaal käib sõda. Aga kui eestlased pagulusest tagasi ei pöördu, miks peaks seda tegema Eestisse saabunud pagulased?!

Teiseks, Eesti kannatas 50 aastat nõukogude okupatsiooni all, millega Eesti praegused tipp-poliitikud on põhjendanud Eesti jätkuvalt suurt mahajäämust oma naabritest Soomest ja Rootsist. Soomes ja Rootsis on elatustase Eesti omast 4-5 korda kõrgem ja on loomulik, et sellise taseme juures on võimalik aidata teisi- anda neile abi. Pole ime, et rootslased on Euroopas ühed suuremad pagulaste vastuvõtjad. Ent Eesti ja eestlased, kes vajaksid ise abi, miks neid on vaja täiendavalt koormata pagulastega?! Miks on vaja eestlasi karistada veel lisaks 50le okupatsiooniaastale. Kui okupatsiooni argument kõlbab selleks, et välja vabandada Eesti mahajäämust, väikseid sissetulekuid ja madalat elatustaset, miks seda ei või argumendina kasutada pagulaste vastuvõtmise puhul?

Kommentaare ei ole: