esmaspäev, 21. märts 2016

Juudid polnud ainsad- sakslased plaanisid hävitada ka teisi rahvaid

Väljavõte Vikipeedia veebist.

Holokausti teema puhul on jäänud ekslikult mulje, nagu olid ja oleks olnud juudid ainsad, keda massiliselt hävitati. Tegelikult, nagu oli jutuks Saksa kõrgemate otsustajate ringis toimunud Wannsee konverentsil 20. jaanuaril 1942 (kus Walter Stahlecker tegi teatavaks, et Eesti on judenfrei) ja mida nägi ette Generalplan Ost, oli plaanis hävitada mitmeid teisi rahvaid nagu poolakad, venelased, valgevenelased, leedukad, latgalid. Isegi eestlastest oli plaanis 50% välja saata ja hävitada.

Ja nagu Wannsee konverentsil räägiti, oli poolakate, leedukate ja venelaste hävitamisega juba algust tehtud. Nimelt oli kavas slaavlased maa pealt pühkida ja nende asemel asustada sakslased. Balti rahvad, kaasa arvatud eestlased oli kavas 50% ulatuses alles hoida ja täielikult saksastada 20-25 aasta jooksul.

Sakslaste toonase tegevuse loogikast tuleb välja, et etnilise puhastuse sildi all käis tegelikkuses lihtlabane röövimine. See oli väga sarnane käekiri bolševikega. Lihtsalt bolševikud varastasid otse, aga sakslased käitusid rafineeritumalt: nad ei läinud kohe vara kallale, vaid leiutasid kõigepealt teooria, kuidas üks või teine rahvas ei kõlba, alles siis võtsid sellelt rahvalt vara ja tagatipuks lasid vara omanikud hukata. Juudid valiti kõigepealt välja seetõttu, et neil oli kõige rohkem vara. Juudid olid ühiskonnas headel kohtadel- arstid, advokaadid, kaupmehed, ametnikud. Vara said Saksa juhid omakorda jagada oma toetajate vahel, et nõnda veelgi suurendada toetust endale. See seletab asjaolu, miks paljud lihtsad sakslased läksid riigi juhtkonna tegevusega kaasa, vastuseis tekkis alles, siis, kui oli näha, et Saksamaa hakkab sõda kaotama.

Sakslased käitusid väga kavalalt. Juutidele ei öeldud algul, et nad viiakse hukkamisele. Selle asemel lasti neil vara, paremad asjad kokku korjata ja öeldi, et nad saadetakse asumisele. Juutide kanseldamiseks kasutati samuti juute. Sellest tuli juutidel arvamine, et ega nende midagi juhtu ja nad ei osanud midagi karta. Juutide hävitamiseks kasutati omakorda teisi rahvaid- poolakaid, valgevenelasi, ukrainlasi, eestlasi, lätlasi, leedukaid, isegi juute endid. Laagreid valvasid eestlased, poolakad ja ukrainlased, juute ajasid ahju kaasvangid, teised juudid. Keegi ei öelnud siis poolakatele või eestlastele, et nemad on järgmised. Selles mõttes väga nutikalt tehtud. Sakslased kui kultuurrahvas oma käsi ei määrinud- nemad lihtsalt astusid juutidelt, poolakatelt, leedukatelt või eestlastelt ära võetud majadesse sisse, võtsid üle ettevõtted ning kasutasid vangistatud inimestelt röövitud vara.

Nüüd on hea küsimus, miks sakslased Soome vastu huvi ei tundnud. Kuivõrd nad otsisid omale sobivat elukohta (Lebensraum) ja see elukoht tuli kõigepealt puhastada, siis võib arvata, et soomlased oleks ellu jäetud, kuna nende elukoht polnud sakslastele piisavalt atraktiivne. Liiga külm, polnud kaunist liivaranda, liiga soine ja metsane maastik jne. Võimalus on, et sakslased lõid lihtsalt soomlasi kartma, kuna soomlased nii vapralt oma elu hinnaga venelaste vastu välja astusid. See äratas sakslastes imestust, Hitler olevat oma sõjakäigu Venemaale ise varem planeeritust varasemaks toonud, kui nägi, kuidas Punaarmee soomlastest jagu ei saanud.

Eestlastel pole aga mingit põhjust õigustada juutide hävitamist, näiteks põhjusel, et eestlasi kasutati juutide hävitamiseks ära - eestlased ise oleks olnud järgmised. Eestlasi kasutati ära samamoodi nagu laagrites Sonderkommando üksusi, mis moodustati juutidest, kes teisi juute ahju ajasid, aga kes hiljem samuti hävitati.

Selle asemel, et õigustada mineviku kuritegusid, võiks Eestis osata tõmmata paralleele praeguse ajaga: Saksa valitsus diilitab taas venelastega, toetatakse massi-immigratsiooni, mis võib viia paljude rahvaste kadumiseni, migrantide puhul ollakse huvitatud ainult noortest tervetest meestest (nagu vanasti nn tööjuudid), naistel ja lastel lastakse piinelda. Muide, natside jaoks oli inimeste piinamine ja näljutamise üks hukkamise vorm.

19 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ei ole midagi uut selle Päikese all. Juudid on aegade algusest andnud ise eeskuju:"Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Jahsasse. Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast. Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootuks kõik linna mehed, naised ja lapsed; me ei jätnud alles ühtegi põgenikku". 5Ms2:32

Anonüümne ütles ...

Kunagi 60-ndatel ilmus selline propagandaüllitis nagu "Haakristi teenrid", siinsed kirjutised kannavad seda ehedat vaimu edasi, loe ja imesta, kas tõesti ka XXI sajandil..

Anonüümne ütles ...

Soovitan lugeda Wannsee konverentsi protokolle, mitte aga sellest sündmusest kirjutatud väärtõlgendusi...

Inno ütles ...

Kas see siin on protokoll või väärtõlgendus: http://avalon.law.yale.edu/imt/wannsee.asp ?

Anonüümne ütles ...

Ja kus siin räägitakse juutide tapmisest või hävitamisest?

Inno ütles ...

No mida see final solution siis tähendas? Sanatooriumi või ;)

Anonüümne ütles ...

Juudi jutt - poolt usud, kolmveerandiga saad petta. Neil antakse põlvest põlve usuga edasi, et juut peabki goisid petma. Goi on juutide halvustav nimetus kristlaste kohta.

Pidev hala:
1) kõik on meile võlgu
2) kõik teised on halvad
3) meie oleme head ja ilmsüütud

Kõige suuremad massimõrvad maailmas on korraldatud juutide poolt, kõige võikamad massimõrvarid on olnud juudid, kõige rohkem riigivalitsejaid on tapnud juudi terroristid. Ei ole maailm neile midagi võlgu, pigem ikka nemad maailmale.

Anonüümne ütles ...

Final solution tähendas ümberasustamist.

Inno ütles ...

Final solution oli eufemism, mis tähendas juutide hävitamist: https://de.wikipedia.org/wiki/Endlösung_der_Judenfrage.

Inno ütles ...

Kummastav on juutide hävitamise õigustamist kuulda eestlaste suust. Ma saan veel aru sakslastest, kel on juutide suhtes vana vimm juba ristisõdade ajast, aga eestlased, kes on ajaloos kannatanud samamoodi nagu juudid, jaganud samasugust saatust, kuulda eestlaste suust juutidega toimepandu õigustamist on nagu irvitamine iseenda üle. Ka eestlaste küüditamiste kohta oli ametlik jutt, et see on lihtsalt väike ekskursioon, võimalus tutvuda suure kodumaaga. Kas uskuda siis ka seda juttu? Või olid küüditamised tegelikult eesti rahva kallal toime pandud genotsiid, puhastus, millest kirjutab Sofi Oksanen.

Anonüümne ütles ...

Üks vale teise otsa, Inno. Eestlased olid määratud justnimelt deporteerimisele nõukavõimu poolt. Ja ei olnud mingit ametlikku juttu ekskursioonist, vaid justnimelt väljasaatmine, kuna sellega oli vaja hirmutada. Üks deporteerijatest oli Olga Lauristin.
Sõna endlösung tähenduse on võitjad takkajärgi sellele külge pannud. Pärast Dresdeni jm pommitamisi, 2 miljoni saksa naise vägistamist ja tapmist ning mitme miljoni saksa sõjavangi mahatapmist oli lihtsalt vaja omapoolsetele õudustele mingi põhjendus leida.
Üheski saksa originaaldokumendis sellist tähendust ei ole.

Anonüümne ütles ...

Iga sündmust ja toimunud fakti tuleb vaadelda konkreetses taustsüsteemis - juutide hävitamisele muidugi õigustust pole, aga teatavasti eelnes sellele 1941.a. sügise massimõrvadele vaid aasta aega kestnud nõukogude periood, mille käigus arreteeriti, küüditati ja lihtsalt tapeti kordades rohkem eestlasi kui need õnnetud 1000 juuti, praktiliselt hävitati kogu Eesti poliitiline, kultuuriline, sõjaline ja finantseliit, ja paraku oli nende otsuste organiseerijateks ja täideviijateks palju juudi rahvusest inimesi. Kui sa, Inno, tänaval vene päti käest peksa saad, kas sa siis lähed peale seda koju ja kuulad närvide rahustuseks ntx. Võssotskit ? vaevalt, emotsioonid teevad oma töö ja sa viskad need kassetid prügikasti..nii oli ka 1941.a,

Inno ütles ...

Eestisse oli 1941. aastaks kogunenud ligi 115000 nõukogude sõjaväelast, kes selles eestlaste kallal toime pandud hävitustöös osalesid, põhiliselt venelased. Miks siis ei hukatud selle eest Eestis venelasi koos peredega, aga võeti ette juudid? Selgitage, palun!

Anonüümne ütles ...

Jah, kui juba Wikipedia nii ütleb, siis nii ka on!

Anonüümne ütles ...

Sest paraku juudid, sageli tervete peredega, olid asunud nõukogude hävituspataljonide või NKVD teenistusse. Loomulikult ka veriste kätega venelased said karistatud - perekondadele, kes NKVD-s töötasid, ei halastanud keegi.

Kui Innol millegi paremaga tegelda pole, uurigu ise natuke, kui palju Eesti juute oli NKVD-s, kohtuorganites, parteilistes ametites, hävituspataljonides. Üks ajaloolane uuris, juudid tegid ettekande ja uurimus olevat salastatud põhjusel, et see "võivat külvata viha".
Muide, ka David Vseviovi isa oli hävituspataljonis.
Ja üldse, Inno, loe kõigepealt Gulagi arhipelaag läbi. Muuhulgas vaata, palju sa laagriülemate ja tšekistide seas vene nimesid märkad...

Inno ütles ...

Mind paneb imestama, et tähtsat juudi rahvusest NKVD ametnikku Idel Jakobsoni kinni ei võetud, vaid tapeti beebisid. Lihtsalt puhtinimlikult arusaamatu tegevus.

Anonüümne ütles ...

Loomulikult taheti Idel Jakobsoni ja teisi temasuguseid kinni nabida, aga nii tähtsad ametnikud viidi Tallinnast laevaga Leningradi pakku. Viidi läbi miinivälja niimoodi, et laevad vangide ja lihtrahvaga sunniti sõitma ees ja nood niiöelda traalisid ülemuste laeva jaoks tee lahti, ise muidugi miinidel põhja minnes. Lähemalt võid lugeda Mati Õuna raamatutest.
Laev, kus Johannes Lauristin peal oli, läks siiski põhja, nii et osa ülemusi jõudis põrguvürsti juurde küllalt ruttu. Jakobson pidi oma järge küll kaua ootama, aga vaevalt see kohtumine talgi rõõmuga tuli.
Ja eks mõrtsukas Ideli asemel nopiti kinni näiteks Karl Säre, kes polnud küll päris juut, kuid mõrtsukas ikkagi. Temast on kirjutanud Einar Sanden.
Ja muidugi nopiti ära Neeme Ruus.


Inno ütles ...

Oot-oot, siin tuleb välja, et mõrtsukate seas oli terve rida eestlasi. Miks siis jäeti hukkamata eesti beebid?

Anonüümne ütles ...

Hukkasid juudid ja venelased neid eesti beebisid küll, on siingi kommentaaris ära toodud.
Ja Karl Säre polnud kindlasti puhas eestlane, Neeme Ruus ka mitte.