reede, 26. august 2016

Meile võiks sobida Soome?

Väljavõte ERR-i veebist.

Nii nagu inimene peab endale leidma sobiva kaaslase, on oluline leida endale sobiv koht elamiseks. Soomest saabuvad uudised selle kohta, et seal hakatakse sisse viima riiklikult tagatud sissetulekut ehk nn kodanikupalka. Selline süsteem võiks sobida meie-sugustele, kel on raskusi kiirkorras sobiva töö leidmisega, ent kes võiks mõne aja pärast asutada mõne ettevõtte, mis hakkab neile korralikult sisse tooma. Vahepeal peaks aga kuidagi hakkama saama ja lisaks peaks veel lastele elatist maksma. Soome süsteem päästaks meid ühtaegu nii kerjamisest kui võimaldaks täita kohustusi. Euroopa Liiduga liitudes toodi argumendiks just seda, et inimesed saavad kas püsivalt või ajutiselt mujale tööle, õppima ja elama minna, kui neil on selleks vajadus või võimalus.

Olen ise varem öelnud, et eestlastel peaks olema häbi elada välismaal, aga kui on nö surm silme ees, siis ilmselt võib kaaluda ka Soomes ja mujal elamist. Häbi on, aga see tunne tuleb alla suruda. Ma tean, et paljud pered on läinud Soome, et maksta pangalaenusid. Meil laenusid pole, aga Eestis ei tule lihtsalt toime. Isegi kui teeksime juhutöid ja saaksime mõlemad miinimumpalka, ei pea sellega peret üleval, sest ühe palk läheb korteri ja teise palk toidu peale, jätkuks ehk veel ka natuke elatiseks, aga osta on vaja riideid ja teinekord tahaks lastega kuhugi välja sõita. Irja on juba kaalunud varianti Soome elama minna, ta on ema poolt rahvuselt soomlane ja kõik tema sugulased elavad Soomes.

Soome on arenenum ühiskond ja pakub laialdasemaid võimalusi. Meil on mõlemal soome keel hästi suus, nii et Soomes hakkama saamisega probleeme pole. Soomes oleks meile tulevikus garanteeritud 560-eurone sissetulek, palgatööle minnes teeniksime kumbki vähemalt 2000 eurot. See on kokku 4000 eurot, millega on juba võimalik ära elada. Lapsed saaks minna Soomes lasteaeda ja kooli. Ühtlasi on Soomes märksa paremad võimalused erivajadusega inimestele, seal tegutseb Angelman-seura, kuhu on koondunud Angelmani sündroomiga laste vanemad. Eestis on teadaolevalt ainult 4-5 Angelmani-peret, Soomes on neid 50 ringis.

Meile võiks sobida Soome, kuni jalad alla saame, siis saab vajadusel Eestisse tagasi tulla. Kui keegi teab Soomes töövariante, siis võib lahkesti teada anda!