reede, 10. veebruar 2017

Helmen Kütt: „Arvan, et peaks tõstma riiklikku toetust nii keskmise kui raske ja sügava puudega lastel.”

Täna laekus meie postkasti ka teine vastus Riigikogu sotsiaalkomisjonilt. Vastajaks oli komisjoni esimees Helmen Kütt (SDE), kes leiab, et tõusma peab nii keskmise, raske kui sügava puudega laste riiklik toetus ning seda mitte kümne euro kaupa, vaid olema vastavalt 100, 150 ja 200 eurot.

Oleme väga tänulikud sedavõrd pika ja põhjaliku vastuse eest. Meie küsimused olid järgmised:

Oleme sügava puudega last kasvatavad vanemad ja meil on teile järgmised küsimused:

1. Kas peate normaalseks, et olukorras, kus lastetoetused on tõusnud, on puuetega laste riigipoolne toetus jäänud samaks? Kas teie arvates on puudega lapsele makstav riiklik toetus - 69, 04 eurot keskmise puudega lapsele ja 80, 55 eurot raske ja sügava puudega lapsele - piisav või tuleks seda tõsta? Kui jah, siis kui palju?

2. Hetkel makstakse nii raske kui sügava puudega lapsele riigi poolt 80 eurot kuus. Kas peate ühist summat normaalseks, arvestades, et sügava puudega laps vajab ööpäevaringset kõrvalabi ja ühel tema vanematest on keeruline, praktiliselt võimatu tööl käia? Võrdluseks - Soomes on riiklilku puudetoetuse määrad 92, 215 ja 416 eurot ehk puude raskusastmetel tehakse selget vahet. Eestist võib positiivse näitena tuua Võru linna, mis maksab raske puudega lapse vanemale 80 ja sügava puudega lapse vanemale 200 eurot. Kas sügava puudega lapse riiklik toetus ei peaks samuti olema vähemalt 200 eurot?

3. Kas ja mida kavatsete ise ette võtta selleks, et puuetega laste toetused Eestis suureneksid ja õiglasemaks muutuksid?

Palume vastata hiljemalt 10. veebruariks.

Lugupidamisega

Irja ja Inno Tähismaa
sügava puudega lapse vanemad
vabakutselised ajakirjanikud


Helmen Küti vastus oli järgmine:

Tere, lugupeetud Irja ja Inno Tähismaa!

Tänan kirja ja küsimuste eest. 


Lapsetoetuse tõus 2014. a. 19.18 eurolt aastal 2015. a. 45-le eurole ja hetkel 50 eurot esimene ja teine laps tõstis kindlasti sissetulekut veidigi ka puudega laste peredel. 

Arvan, et peaks tõstma riiklikku toetust nii keskmise kui raske ja sügava puudega lastel. Oluliseks pean aga lisaks rahalisele toetusele vajalike teenuste tagamist ja vajadusel ka lapse erivajadusest tulenevalt, uute loomist. Pean silmas nii tervishoius, sotsiaalhoolekandes kui ka hariduses. Väga vajalikud on paremad kaasaegsed abivahendid ja vajalike nt toitesegude kompenseerimine, insuliinipumpade jm Haigekassa poolt nimistusse võtmine. Toetuse suurus võiks olla 100, 150 ja 200 eurot (keskmine, raske ja sügav) Muidugi võiks/peaks see toetus olema suurem, kuid algus oleks ka see. 

Kuna kohalike omavalitsuste poolt täiendavate toetuste maksmine sõltub tihti kas kohaliku omavalitsuse rahalisest võimest aga ka tihti prioriteetidest, siis riiklikud toetused ja teenused on üle Eesti sarnased, sõltumata inimeste elukohast. Kohalike omavalitsuste tulubaasi suurenemine riiklike vahendite arvelt, annab ehk paremad võimalused ka KOV-idel juba 2018.a. lisatoetust maksta tulenevalt lapse abivajadusest. Millal võiksid riiklikud toetused tõusta, ei oska lubada. Analüüs aga, mida see riigi eelarvele tähendab rahalise mahu osas, oleks vajalik kohe läbi viia. Kui me räägime siiski sellisest tõusust, kus keskmine, raske ja sügav on erineva suurusega toetus ja mitte 10 eurosest tõusust, siis ilmselt on see võimalik 2019. a. Parlamendi valimiste järgselt, kui uus koalitsioonileping sõlmitakse.

Lugupidamisega
Helmen Kütt


Nii et kõik ei ole veel kadunud, kallid puuetega laste vanemad. Lootust on, et puuetega laste toetused tõusevad! 

Ootame ka teiste sotsiaalkomisjoni liikmete ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) vastust. Sotsiaalkomisjoni kuuluvad lisaks juba vastanud Liina Kersnale (Reformierakond) ja Helmen Kütile (SDE) Monika Haukanõmm (Vabaerakond), Dmitri Dmitrijev (Keskerakond), Jüri Jaanson (Reformierakond), Tiina Kangro (IRL), Maris Lauri (Reformierakond), Marika Tuus-Laul (Keskerakond) ja Viktor Vassiljev (Keskerakond). Nendelt ja Kaia Ivalt tänase seisuga mingit vastust laekunud ei ole, kuigi vastamiseks oli aega nädal ja tähtaeg oli täna. Võib-olla täna õhtul veel laekub midagi :). 

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ma siiski nii sinisilmselt ei hakkaks kohe lootust hellitama. Sotsid olid eelmises valitsuses ja on ka praeguses valitsuses. Helmen Kütt erakonna aseesimees. No miks pole siis seni midagi tehtud? Sõnad "peaks" ja "oleks" ja "teeks" … ei maksa ise midagi, kui neis puudub konkreetne sisu.

margus kiis ütles ...

Kuulge, trumpistid! Kas olete unustanud? EI SOTSIALISMILE! EI MINGEID TOETUSI!