reede, 4. märts 2016

Selgus majas: Eesti riigijuhid pääsesid ajateenistusest seoses õpingutega kõrgkoolis

Saatsin riigikantseleile ja kaitseministeeriumile järgmise küsimuse:

Kuidas on võimalik, et Eestis, kus on kehtinud algusest peale kohustuslik ajateenistus, pole riigi kõrgeim juhtkond, see on siis pea-, sise- ja kaitseminister ajateenistust läbinud?

Kas nad on rikkunud seadust? Ja kui on rikkunud, siis miks pole selle eest kandnud karistust?

Vastab Kaitseressursside Ameti avalike suhete nõunik Anne Osvet:

Varem kehtinud kaitseväeteenistuse seadus vabastas kõrgharidust omandama asunud noormehed ajateenistusest ja arvas nad reservi. Kõik kutsealused, kes olid kõrgkoolis enne 16. aprilli 2000, said sisuliselt vabastuse ajateenistusest.

Seetõttu ei ole enne seda kuupäeva ülikoolides õppinud mehed ka üldjuhul ajateenistust läbinud.

Praegu kehtiv KVTS (https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014003?leiaKehtiv) sätestab kohustusliku ajateenistuse, andes kõrgkoolis õppimise ajaks ajapikendust, ent mitte vabastust.

Kommentaare ei ole: