neljapäev, 5. mai 2016

Inglismaal antakse isadele laste eest hoolitsemisel võrdsed võimalused

Inglise emad on järjest rohkem 50/50 emad, väljavõte Daily Maili veebist.

Kui varem jäeti pärast lahutust Inglismaal lapsed emade juurde, siis nüüd on asi kiiresti muutumas: juba praegu antakse pooltel juhtudel lapsed isadele võrdne võimalus ja see trend on kiiresti kasvamas. Emad peavad aga harjuma, et nad on 50/50 emad.

50/50 põhimõte tähendab põhiliselt seda, et poole ajast on lapsed ema ja poole ajast isa juures. Skandinaaviamaades on seda põhimõtet rakendatud juba varem ja see on andnud väga häid tulemusi pärast vanemate lahutusi. Varem oli tavaks, et lapsed olid 100% ühe vanema, peamiselt ema juures.

Eestis kehtib veel iganenud tava, et lapsed jäetakse pärast lahutust ema juurde, kes jääb üksi paljudel juhtudel hätta. Isa puudumist üritatakse kompenseerida isalt välja pressitava rahaga, aga see ei anna head tulemust eriti praegusel ajal, kus majanduse seis on kehv ja paljudel meestel pole kindlat töökohta.

Asjaolu, et Eestis isasid laste kasvatamisel ei usaldata, pole millegagi põhjendatud. Vastupidi, uuringud näitavad, et isa puudumine tekitab lastel hilisemas elus probleeme. Skandinaaviamaades on näiteks levinud tava, et kui lapse ema ei korralda lapsel kohtumist isaga, siis võetakse temalt üldse hooldusõigus ära ja antakse isale - nõnda kaitstakse lapse õigust kohtuda mõlema vanemaga. Eestis on lapsed muutunud aga kättemaksu ja väljapressimise vahendiks, kus lapsi kasutatakse ära isalt raha saamiseks.

Laste ema juurde jätmine oli ehk õigustatud eelmisel sajandil, kus naised olid põhiliselt kodused, haridust ei saanud, tööl ei käinud ja mehed pidasid neid täielikult üleval. Nüüd on aga Eestis naised märksa haritumad kui mehed, enamik naisi käib tööl ja naiste sotsiaalne seisund on parem kui meestel. Seetõttu on paljudel juhtudel naised pere peamised toitjad ja mehed ülalpeetavad - sellises olukorras on absurne, et lahutuse korral antakse laste hooldusõigus naisele ja meestelt mõistetakse välja elatis.

Kommentaare ei ole: