kolmapäev, 29. märts 2017

Kas Teinoneni sissesõidukeeld tühistatakse nagu Bäckmani oma?Lugesin põnevusega, et ka Risto Teinonen on talle siseministeeriumi poolt kehtestatud Eestisse sisse sõitmise keelu ringkonnakohtus vaidlustanud. See tõi mulle kohe meelde Johan Bäckmani kohtukeisi, kus Bäckmani esindajaks olin mina. Bäckmanile heideti ette seda, et ta esineb Eesti-vaenulike avaldustega ning suhtleb isikute ja isikute gruppidega, kes on samuti Eesti suhtes vaenulikult meelestatud. Halduskohus jättis keelu jõusse, aga ringkonnakohtus tuli meile võit. Ringkonnakohus tunnistas sissesõidukeelu 2010. aasta 17. detsembril õigusvastaseks ja Riigikohus ei võtnud siseministeeriumi kaebust enam menetlusse. Siseministeerium kompenseeris Bäckmani kohtukulud, kahjutasunõudest Johan loobus.

Teinonenile heidetakse ette vaenu õhutava ideoloogia propageerimist, mis on mõneti teistsugune süüdistus kui Bäckmani oma. Aga jällegi on tegemist pelgalt seisukohtade, mitte tegudega, ja seisukohti ei saa inimesele vastavalt Euroopa direktiivile, millele ka mina kohtus tuginesin, inimesele süüks panna. Nii et saab näha, mida Tallinna ringkonnakohus nüüd otsustab.

Mina isiklikult leian, et iga inimene võib arvata seda, mida ta tahab, ja kedagi ei tohi tema arvamuste pärast respresseerida. Leegionäri tütrena ma mõistagi ei jaga Bäckmani kõiki seisukohti, aga see ei tähenda, et ma ei ole nõus enda arvamusest erinevaid arvamusi enda kõrval taluma. Vastupidi, ma arvan, et erinevate seisukohtade, teineteisest võimalikult erinevate seisukohtade järele on lausa karjuv vajadus. Vastasel juhul vabadust lihtsalt enam ei ole. Ja ilma (sõna-) vabaduseta ei ole õigusriiki.

Ülal pildil meie Johaniga 2010. aasta 24. novembril Tallinna ringkonnakohtus. Seal oli selline naljakas asi, et kuna tõlki polnud, siis pidin mina lisaks Johani esindamisele talle ka kohut ja kohtule teda tõlkima :). Lisaks oli kohtuistungi päeval väga kehv ilm ja sõit Võrust Tallinnasse paras peavalu, aga saime hakkama! Kujutis antifasistit.blogspot'ist.