laupäev, 10. juuni 2017

Inimene ikka pole päris loom


Kaasaegne perekonna diskursus ehk olemus, mida esindavad Eestis nö jõulised, end feministideks (naisõiguslasteks) pidavad naised nagu Kati Murutar ja Epp Petrone lähtub põhimõttest, et inimene on loom ja inimühiskonnas kehtivad loomariigi reeglid. Selle diskursuse juurde kuuluvad jutud karjateooriast, mille kohaselt kogu inimühiskond on üks suur kari, mida juhivad alfaisased  ja -emased. Ning ülejäänud karja liikmete roll on alfadele vaikides kuuletuda ja nende eeskujust ja nõuannetest juhinduda.

Nagu loomariigis, kus sageli tegeleb järeltulijatega vaid üks vanem, propageerivad ka looma-teooria pooldajad põhimõtet, et üks inimvanem saab lastega suurepäraselt hakkama ning teist polegi tegelikult üldse vaja. Ühiskond on asunud vaikse mõmina saatel seda karjateooriat toetama, mille peamine tunnus on see, et üksikvanemlust on hakatud pidama normiks ja kahte vanemat ajast ja arust mineviku reliktiks (jäänukiks). Osalt on üksikvanemluse võidukäigu põhjustanud teaduse ja tehnika areng, kus alfa- või niisama emastel pole järglaste saamiseks enam vaja paarituda (seksida), vaid piisab visiidist arsti juurde. Nõnda teist vanemat üldse lapsele ei tekigi. Ühiskond peab seda igati adekvaatseks lahenduseks ning teeb jõupingutusi, et iga ükskikvanem välja veaks.

Mina aga heidan sellele üksikvanemluse ja karja teooriale kinda, väljakutse. Minu enda pikaajaline kogemus lastega näitab, et üks vanem tegelikult lapse või lastega hakkama ei saa. Ilmekas näide oli 5-aastase poisi uppumine basseinis sel ajal kui ema sõbrannaga saunas käis. Kas emal pole õigust sõbrannatada ja saunatada? On küll! Mis või kes oli pildilt puudu? Õige, teine vanem, lapse isa. Kes oleks võinud poisile ujumist õpetada sel ajal kui ema saunas lõõgastus. Mina väidan, et Eestis üksikvanemaga elavad lapsed on kõik iga päev, iga tund ja iga sekund sarnases olukorras nagu see 5-aastane poiss. Üksikvanema lapsed visatakse juba noorelt vette ja kui nad välja ei uju, siis süüdistatakse selles enamasti last (et oli loru) või vett (paha vesi!), aga mitte mingil juhul seda üksikvanemat.

Aga nüüd tuleb peamine point. Väidetakse, et inimühiskond on kari, kes justkui aitab üksikvanemal lapsega tegeleda. Tõesti, see kari töötab, kui ta on organiseeritud: lastesõimed, aiad ja koolid, kus vastutus läheb vanematelt üle institutsioonidele. Aga nagu oli poisi uppumise videost näha, siis mitteformaalses, vabas olukorras pole mingit karja. Või siis oli see kari täiesti ebaefektiivne, kasutu. Loomakarja puhul on filmidest näha, et sageli jäetakse nõrgad, abitud ja haiged loomad kiskjatele söödaks maha, et kari saaks edasi liikuda.

Sellepärast peakski olema lapsel kaks vanemat, et kui ema tahab näiteks sõbrannaga sauna minna, saab isa lapse järele vaadata. Või siis öelda, et ei lähe sauna! Või kui laps on haige, siis saab üks vanem lapse järele vaadata kui teine käib tööl. Ühe vanema puhul on laps enamasti täiesti kaitsetus ja abitus olekus.

Ma olen üsna kindel, et inimkonna eelis ja tugevus ongi just kaks vanemat, erinevalt paljudest teistest liikidest, kus järeltulijad on ainult ühe vanema, enamasti emaslooma kanseldada. Inimene pole ikkagi päris loom. Samuti on inimene kehv karjaloom, nagu videost näha, sest kari oleks seda ühte isendit kaitsnud, aga basseinis oli iga pere nagu omaette mikrokosmos. Iga vanem jälgis ja kaitses oma, mitte võõraid võsukesi. Karja puhul aga vaadatakse kõiki lapsi nagu enda lapsi.

Mehe ja naise liit, mitte alfad on arendanud inimese initsiatiivi, kohanemisvõimet ja hakkamasaamist kriisiolukorras. Kari, vastupidi ei arenda mitte midagi, vaid eeldab vaikivat ja passiivset alistumist ja kuuletumist.

Inimese puhul on kahe inimese liit palju tugevam konstruktsioon kui misiganes kari (sellest kahe inimese liidust on kirjutatud miljoneid romantilisi laulukesi). Vastasel korral istuks inimene jätkuvalt puu otsas.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Ja sina, Inno, jätsid ju oma pojad siis teadlikult täiesti kaitsetusse olukorda, tõmmates mingi Irja juurde lesta?
Ometi on su enda jutust aru saada, et igal juhul peavad lapse vanemad koos püsima, olgu abielu kvaliteet milline tahes. Väike vastuolu või kuidas?