pühapäev, 4. november 2018

Eesti parim pensionikindlustus on töö Soomes


Eestis arutatakse praegu, mis teha pensionitega ja kuidas inimestele tagada suurem pension. Aga seal pole midagi arutada: kuivõrd pensioni suurus sõltub üksnes palgast ja palk on Eestis võrreldes Soomega 3 korda väiksem, siis parim pensionikindlustus on töö Soomes.

Soomes vajatakse väga palju töötajaid ja põhimõtteliselt saaks enamuse eestlasi Soome tööle ära paigutada. Korraldada kiired ja soodsad ühendused Eesti ja Soome vahel. Teha tasuta keelekursused, hankida vajalikud load. Kõike seda saaks, kui oleks tahtmist.

Seda on Eestis mitmed ettevõtjad ise tunnistanud, et alla 2000 euro suuruse palgaga pole võimalik Eestis ära elada. See on tõsi, sest hinnad on Eestis samad mis Soomes ja Soomes ongi minimaalne palk täiskohaga töö eest 2000 eurot. Eestis aga maksavad töötajatele 2000 euro suurust palka üksikud ettevõtjad. Ülejäänud kasutavad ära lihtsalt inimeste rasket olukorda.

OK, ettevõtjaid on raske milleski süüdistada, nemad lihtsalt kasutavad võimalust ära. Aga poliitikud peaks seisma rahva huvide eest. Ometi nad seda ei tee. Soomes töötamist ei soosita Eestis ühel lihtsalt põhjusel: sest oligarhid, kes Eestit valitsevad, seda ei soovi. Nende huvides on, et eestlased töötaksid Eestis näruse palga eest, et oligarhid saaks suurema osa aastast Hispaania lõunarannikul peesitada. Nii see on ju!

Näiteks Soomes põhjapoolsed omavalitsused teevad kõik selleks, et soomlased saaks paremad võimalused töötamiseks Norras, kus palgad on Soomest mitu korda kõrgemad. Soomes soodustatakse igati Norras töötamist, Soome omavalitsused veavad inimesi Norrasse bussidega tööle. Põhja-Soome kutsekoolides korraldatakse Norra ettevõtetele kohtumisi õpilastega. Eesti ja Soome vahel on palgaerinevus veel suurem, keel on sarnane, aga pole kuulnud, et Eesti valitsus, kes peaks eestlaste huve esindama, teeks mingeidki samme selleks, et eestlastel oleks mugavam Soomes tööl käia. Samas tähendab töö Soomes eestlaste elatustaseme kiiret tõusu, suuremat palka ja pensioni, mis peaks olema kasulik kõigile Eestis.

Aga seda ei tehta. Selle asemel nämmutatakse pensionide teemal ja otsitakse võimalusi, kuidas Eesti ülipisikese palga pealt suuremaid pensione välja pigistada. See on mõttetu nämmutamine, sest nagu öeldud, sõltub pension ainult palgast ja kui palk on väike, siis on seda ka pension, prae teist või või sees. Miks on aga Eestis palgad väiksed - sest oligarhid, kelle kätte on Eestis koondunud ettevõtted seda ei soovi ja poliitikud ripuvad oligarhide lõa otsas. Otse öeldes: poliitikud on Eestis nagu kupjad, kes söövad uue aja mõisnikel, oligarhidel peost, ning teevad kõik selleks, et eestlasi sunnismaistena Eestis väikse palgaga kinni hoida.

Samas nii Eestil kui eesti rahval, majandusel tervikuna läheks paremini, kui inimesed käiksid Soomes tööl ja nende sissetulekud oleksid praegusega võrreldes mitu korda kõrgemad. See oleks kasulik kõigile Eestis, välja arvatud üksikud oligarhid.

Olgu lisatud, et Soomes on minimaalne palk täiskohaga töö eest ligi 2000, mediaanpalk 2500 eurot (Eestis 800 eurot), keskmine pension on Soomes 1600 eurot kuus (Eestis 400 eurot) ja minimaalne ehk nn rahvapension on Soomes 1000 euro ringis kuus (Eestis 200 eurot).

Kordan veel: Eestile ja Eesti majandusele oleks kõige kasulikum, kui kõik eestlased Soomes tööl käiksid. See oleks võimalik, kui seda toetataks. Aga seda riiklikult ei toetata, sest oligarhid on vastu ja poliitikud ripuvad oligarhide lõa otsas. Ja see on peamine põhjus, miks Eesti pole viimase 25 aastaga Soomele järgi jõudnud.

Eesti meenutab üha enam nõukogude liitu, kus räägiti kogu aeg USA-le järgi jõudmisest ja kommunismist, aga seda kunagi ei tulnud, sest juhtkond seda ei soovinud - neil oli niigi hea. Sama kordub Eestis, kus juhtkond elab luksuses ja külluses ning rahvas on vaene ja nälgib.

Eesti oligarhide hulka võib liigitada ka pangad, kes pole huvitatud palgatõusust, sest siis ei võtaks keegi enam laenu. Nii lihtne see ongi. Soomes tööl käies on võimalik Eestis ilma laenuta maja ehitada, Eestis tööl käies aga mitte.

7 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ega polegi nagu midagi lisada. Absoluutselt nõus. Nii ongi.

Anonüümne ütles ...

Lugesin, et meie ainukene oligarhi-mõõtu mees on Margus Linnamäe. Sa arvad, et on teisigi.
Kes on oligarh ja mis teda eristab näiteks suurärimehest? Või on siis nii, et esimene on nagu halvakõlaline ja ajakirjanikud eelistavad näiteks pehmemat väljendit - suurärimees.
Arvasin siiani, et päris oligarh on mingi Venemaa Abramovitš, ehk midagi millega EV -l - mingit pistmist pole. Kas oligarhide esinemine iseenesest on midagi sellist, mida üks "korralik" riik peaks varjama?

Inno ütles ...

Luik on ka. Seega kogu Eesti meediaäri kuulub 2 perekonnale. Nii on pea iga valdkonnaga. Ülejäänu on prügikala. Eesti ei erine Venemaast, lihtsalt mastaabid on erinevad. Oligarhid kontrollivad läbi poliitikute riigiettevõtteid, st saavad sealt tellimusi ja müüvad oma asju (tuulepargid) riigile turuhinnast mitu korda kõrgemalt. Niimoodi kaevandatakse riigieelarvest omale raha, lisaks rahva kurnamisele väikse palgaga. Kui Eesti poleks Soome naaber ja EL-is, siis oleks sama seis kui Moldovas. Soome ja EL aitavad osalt varjata, osalt tasandada Eesti probleeme, aga see ei muuda neid olematuks. ELi toetusrahad on samuti läinud põhiliselt Eesti oligarhidele, umbes nagu see käib Aafrikas. Seetõttu pole Eesti-suguste riikide rahaga toetamisel mõtet, see ainult nuumab niigi rikkaid ja vaeste olukord muutub veel kehvemaks. Seda on näha, kui vaadata Kodutunde saateid, mis moodi nn lihtrahvas elab, olukorras kus Eesti on olnud iseseisev 27 aastat ja ELi liige juba 14 aastat. See tuleb sellest, et oligarhidel pole häbiraasu ka, nad arvavad, et on kõik selle ära teeninud, mis neil on, ja krahmavad ainult juurde. Võiks uurida, palju need Eesti oligarhid isiklikult Eesti riigile makse maksavad, ma arvan, et nii mõnigi Kodutunde „klient” annab neile silmad ette. Noortel tasub kõigil Eestist ära minna, kui just ei kuulu nende 100 perekonna hulka, kes pärast iseseisvumist olid nö õigel ajal õiges kohas ja kõik omale said. Las need oligarhid siis tulevikus majandavad Eestis oma ukrainlaste ja tšurkadega, kes neile meeldivad, kuna on nõus orjatööd tegema veel väiksema raha eest.

Anonüümne ütles ...

Aga selline kihistumine loodi juba Eesti iseseisvumisel!.... Iseseisvumise järel võttis Eesti USA eeskujul kasutusele Milton Friedmani teoorial rajaneva neoliberaalse majandusmudeli, mille läbi on hävitatud kodumaine (väike)ettevõtlus ja eelisarengu on saanud suured rahvusvahelised monopolid ning pangad. Selline majanduskurss on tekitanud varandusliku kihistumise ning soosinud vaid 5% elanikkonnast moodustavat jõukamaid kodanikke ... Ja täpselt nii ongi läinud!Ja analoogset süsteemi arnedatakse hetkel Ukrainas.Ehk lugege ise https://et.metapedia.org/wiki/Juudid_Eestis

Inno ütles ...

Seisukohad on muutunud. Jeffrey Sachs, kes soovitas Eestile šokiteraapiat, räägib nüüd hoopis teist juttu ja paneb kokku maailma õnne edetabelit, kus Soome on esikohal ja Eesti kusagil 60-nes. Ja keegi poleks uskunud, et Eestis kestab šokiteraapia 30 aastat. See oli mõeldud esimeseks 5 aastaks. Eesti president ja kari muid tegelasi aga jutlustab jätkuvalt šokiteraapiast, kuigi kõik näevad, et see kuhugi ei vii ja Eesti on sotsiaalne katastroof.

Mogul ütles ...

Jummala õige jutt aga oligarhe Eestis siiski pole. Isegi laevanduses, meedias ega energeetikas.
Õigem oleks see “mõjuka ülerikka” mõiste asendada sõnaga: eliit.
Ärikateks on meil põhiliselt vahendajad ja esindajad, sh siinsed teener-pankurid. Rikastunute top’is leidub ka kavala äriideega poisikesi, kes samuti ühiskondlikult mõjukad ei ole.

Inno ütles ...

Oligarhia ongi valisemisvorm, kus võim on koondunud väikse hulga inimeste kätte. Ja oligarh on selle võimu esindaja. Eliidiks mina seda ei nimetaks, sest eliit viitab millelegi positiivsele. Oligarhid arvavad ise, et nad on eliit, seda kindlasti.