laupäev, 12. jaanuar 2019

Sotsid: sa ei ole enam oma lapse puudes 10 % süüdi, nüüd oled 5!


Seiklesin täna sotside koduleheküljel, et vaadata, mida nemad puuetega lastele lubavad. Selgus, et eriti mitte midagi. Ok, lubatakse tõsta puudega laste toetusi, aga seda, kui palju, ei märgita. Võib-olla viis eurot? 

Teine asi, mis mind häirib - lubatakse kehtestada abivahendite omaosaluse määraks 5 %. See tähendaks siis seda, et senise 10 %i asemel peaks oma lapse ratastooli või muu eluks hädavajaliku asja rendiks või ostuks ise 5 % välja köhima. Juulikese invakäru maksis näiteks 800 eurot, meie maksime selle eest ise 80 eurot. 5 % omaosalusega peaks vanemad maksma 40 eurot.

Miks, ma küsin? Kui Eesti on ühinenud Euroopa sotsiaalhartaga, mis käsib luua puuetega inimestele teistega võrdsed elutingimused, siis peaksid KÕIK abivahendid olema puuetega inimestele TASUTA. Mitte 80 ega ka 40 eurot, vaid 0 eurot. Soomes näiteks on abivahendite laenutamise süsteem, mis tähendab praktikas seda, et kui ma vajan oma lapsele ratastooli, siis ma lähen laenutusse ja laenutan selle, sõlmides asja tasuta kasutamise lepingu. Kui ma seda enam ei vaja (näiteks käru jääb lapsele väikseks), siis viin tagasi ja valin uue. Samuti tasuta. Ja nõnda edasi. 

Selle 5 %i välja pakkumisega sotsid justkui mõnitavad puuetega laste vanemaid. Et sa ei ole oma lapse puudes 10 prossa süüdi, oled 5! Hurraa! 

Mähkmed on Soomes samuti puuetega lastele tasuta. Neid saab vähemalt 120 tükki kuus ja mitme kuu varu tuuakse sulle invatranspordiga koju kätte. Nii peaks see olema ka Eestis. Meil aga mähkmete hind ainult tõuseb, viimati küsiti Innolt invafirmas 120 mähkme eest 40 eurot. Kuna riik rohkem ei hüvita. Detsembris maksime veel 20 eurot 120 mähkme eest. 

Ma kordan: kõik abivahendid peavad olema puuetega lastele tasuta. Et nad seda praegu ei ole, on sügav inimõiguste rikkumine. Kõige kõrgemal tasemel. Ja kui leidub Eestis mõni erakond, kes on valmis omaosaluse üldse ära kaotama, siis ma olen nõus süsteemi uueks loomisele igati kaasa aitama. 

Mõned sotside lubadused:
-Töötame välja puudega laste tugiteenuse paketi. Sinna hulka kuuluvad nii sotsiaal-, ravi- kui ka haridusteenused. Tõstame puudega laste toetusi ja suurendame teenuste kättesaadavust. 
-Tõstame puudega laste riiklikke sotsiaaltoetusi, et need vastaksid tegelikele puudest tulenevatele lisakulutustele.
-Kehtestame abivahendite omaosaluse määraks 5%.
-Loome ühtse abivahendite infosüsteemi, mis võimaldab puudega inimestel ja nende pereliikmetel saada infot sobiva abivahendi leidmiseks. Võtame kasutusele elektrooniline abivahendi kaardi.
-Suurendame puudega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavust.

Pildil Ossinovski, sotside esimees. Kujutis sotside koduleheküljelt. 

Kommentaare ei ole: