esmaspäev, 6. jaanuar 2014

Miks siis ikkagi kapital lahkub Eestist?

Väljavõte Postimehe veebist.

Eestis on kabuhirmus hakatud uut ideed või mõtet otsima nagu Pipi otsis spunki. Kahjuks pole neil otsingutel mingeid resultaate.

Tänases Postimehes loetleb advokaat Sven Papp kapitali lahkumise põhjustena liigset ülereguleeritust ja bürokraatiat. Ei tea küll, millega seoses see üleilmselt tuntud bürokraatia 2004. aastal Eestisse tuli? Eksole.

Miks siis ikka kapital lahkub? Vastus peitub teadmises, miks see kapital paarkümmend aastat tagasi üleüldse Eestisse tuli. Toonaseid ettevõtjaid küsitledes võib välja tuua kaks peamist põhjust, miks Eestisse investeeriti: esiteks oli Eesti Balti riikidest kõige kaugemale arenenud ja teiseks sooviti siit edasi laieneda Vene turule. Nüüd on teised Balti riigid Eestile järgi jõudnud ja Vene turu perspektiiv Eestist vaadatuna on olematu, seda eriti pärast valitsuse korraldatud pronksiöö avantüüri. Emotsionaalselt erutav pronksiöö tõstis küll valitsuse toetuse rahva hulgas taevasse, aga pärast seda kukkus Eestit läbiv transiit praktiliselt nulli. Veidi enne seda oli kiideldud, et transiit moodustab otse või kaude ligi 10% SKPst. Valitsuse uus prioriteet on IT, aga seal liikuvad summad on paraku veel samas suurusjärgus, mis meediaturul bännerid võrreldes trükireklaamiga- jõudsalt arenev, aga sellegipoolest tühine kübe.

Kuivõrd Eesti turg on maailma mastaabis täiesti olematu, siis ei pea olema raketiteadlane, et aru saada, miks kapital Eestist lahkub.

Kommentaare ei ole: