pühapäev, 26. jaanuar 2014

Väljaränne seab valitsusele uued väljakutsed

Ühelt poolt on väljaränne halb näitaja, teiselt poolt on seda vaja, et Eestis valitsuse tasemel midagi muutuks. Väljaränne näitab, et endisel viisil enam valitseda ei saa ja peab toimuma mingi muutus. See käib kõigi endiste NLiidu riikide suhtes, puudutab nii Eestit kui Venemaad. Kui Venemaal on hakatud üha valjemalt rääkima valitsuse muutmisest, siis Eestis kahjuks mitte. Ses mõttes on Venemaa hetkel isegi edumeelsem kui stagneeruv Eesti.

Miks vanamoodi enam ei saa? Esiteks ei saa enam vanamoodi inimesi kõnetada. See, et Eestil on väike välisvõlg, pole mingi näitaja, kui sada kilomeetrit eemal on välisvõlg kohutav, samas pakutakse kaks korda kõrgemat palka, neli korda kõrgemaid lapsetoetusi, turvalist keskkonda ja 21. sajandi töökultuuri. Inimene ei ela igavesti ning on selge, et pole mõtet jääda Eestisse oma aastaid kulutama, kui veidi eemal on võimalik kohe elama hakata.

See, et Eestis kehtib euro, pole enam samuti mingi näitaja, sest lisaks Eestile kehtib euro veel 17 riigis ning kuivõrd Euroopa Liidu üks alustalasid on inimeste vaba liikumine, siis pole mingit põhjust eurot just Eestis nautida.

See, et Eesti kuulub NATOsse pole samuti mingi eelis, sest esiteks on külm sõda ja Varssavi Pakti organisatsioon, millele vastukaaluks NATO poole sajandi eest loodi juba ajalugu ja elab edasi vaid mõnede inimeste märgades unenägudes, teiseks on turvalisi kohti Euroopas ja maailmas küllaga, kuhu elama minna, milliseid võimalusi noored aktiivselt kasutavad. Pidev sõjaga hirmutamise ja kaitsekulutuste suurendamise jutt peletab inimesi pigem Eestist ära, kui suurendab turvatunnet.

See, et Eestit valitsevad parempoolsed erakonnad, kes Savisaarele säru teevad pole enam samuti mingi eelis, sest paljud noored ei mäletagi enam, millal Savisaar viimati võimul oli ning väidetav parempoolsus pole samuti enam mingi parempoolsus. Pigem on parempoolne Eesti naaber Venemaa oma 13% ühtlase tulumaksu, kuni 26% sotsiaalmaksu ja 18% käibemaksuga, mistõttu on Venemaa majanduskasv Eesti omast kiirem. Eesti oma 23% tulumaksu (koos 2% kohustusliku töötuskindlustusega), 33% sotsiaalmaksu ja 20% käibemaksu määraga on üks kõrgemini maksustatud riike maailmas.

Isegi IT-valdkond, mille poolest väidetakse Eesti olevat esirinnas pole mingi eelis, sest internetiühendused on teistes riikides kiiresti arenenud ja isegi võrguta internet wifi, milles Eesti oli kunagi maailmas esirinnas on jõudnud enamikku arenenud maadesse. Pigem on Eesti jäänud maha kiire interneti ühenduste poolest ja Eestis on suhteliselt kallis mobiilne internet. IT-arengu jaoks on Eesti turg liiga väike ja vaene, et siin saaks tehnoloogilisi uuendusi täiel määral katsetada. Sestap on paljud IT-ettevõtjad kolinud Eestis ära Inglismaale ja USAsse. See ei puuduta ainult Eestit- edukamad IT-ettevõtjad lahkuvad isegi Soomest ja Rootsist, viimastest küll pigem kõrgete maksude pärast.

Kokkuvõttes ei ole praegu välja toodud ühtegi tõsiselt võetavat argumenti, miks peaks üks noor ja hakkaja inimene Eestisse elama jääma ja siin perekonna looma. Nende argumentide tekitamisega peab hakkama tõsiselt vaeva nägema.

Kommentaare ei ole: