pühapäev, 21. august 2016

Isa tagab lapsele edu!

Isa ja laps.

Küllalt levinud on mõtteviis, seda ka väikses Eestis, et isasid polegi vaja. Sest pealtnäha polegi: teadus võimaldab naisel rasestuda ilma meheta, isa ei pea olema raseduse ja lapse sünni juures, isa ei imeta last ja isegi lapse kasvamise juures pole isa hädavajalik. Ainult lapse ülalpidamise juures kasutatakse isa abi - seda elatise näol. Samas kasvavad lapsed üles ilma isa abita, emad saavad tänapäeval lastega ise hakkama.

Nii nagu teadlased on aastakümnete vältel tehtud uuringutes kindlaks teinud, ongi küsimus selles, millised lapsed ilma isata üles kasvavad. Näiteks parenting.com veebis on välja toodud, et lapsed kasvavad küll üles ka ilma isata, aga koos isaga üles kasvanud lapsed on elus edukamad. Seda isegi siis, kui isa on möku, see on keskpäraste võimetega. Miks?

Nimelt tagab isa kohaolu lapsele suurema kindluse eri olukordadega toimetulekuks ning suurema huvi ümbritseva suhtes. Koos isaga kasvanud lapsed suudavad paremini probleeme lahendada ja neil on kõrgem IQ juba 3-aastaselt. Isaga koos kasvanud lapsed on koolis edukamad ja suudavad paremini toime tulla stressiga. Uuringute järgi on koos isaga kasvanud tüdrukutel kõrgem enesehinnang ja neil on väiksem tõenäosus rasestuda teismelisena. Koos isaga kasvanud noorukid on samuti parema õppe-edukusega ja neil on lihtsam alustada tööalast karjääri. Koos isaga kasvanud noorukid on tolerantsemad, neil on lihtsam luua sõprussuhteid ja neil on lihtsam luua kogu elu kestvaid abielusid.

Uuringute järgi ei peagi isa midagi erilist tegema, piisab sellest, kui koos õhtust süüa, telekat vaadata, väljas palli või arvutimänge mängida. Uuringute põhjal on selline igapäevane koosolemine lapse jaoks märksa tähtsam kui suurejoonelised väljasõidud.

Teadlaste arvates on emal ja isal perekonnas täita väga erinevad rollid. Isa rolliks on lapse juures arendada võistlust, sõltumatust ja saavutusi. Emad soodustavad võrdsust, turvalisust ja koostööd. Isa roll on ema omast erinev, soodustades mängulisust, riski võtmise julgust, kaitstust ja distsipliini.

Kokkuvõttes on koos isa, isegi nö möku isaga kasvanud lapsed elus edukamad kui ilma isata kasvanud lapsed. Ja kui isad ongi nii mökud, et ei leia aega lapsega tegelemiseks, siis peaks emad, kes soovivad, et lapsed oleks edukamad, nägema rohkem vaeva, et lapsed saaksid aega veeta koos isaga. See tasub end ära, laste nimel!