pühapäev, 29. jaanuar 2017

Tähtis info erivajadustega laste koolivaheaja laagri kohta


Selline info laekus:

Soovin edastada infot, mis teie kaudu võiks jõuda abivajaja lapsevanemani, kelle peres on raske või sügava puudega laps ja vanem vajab abi. Jutt käib tasuta lapsehoiuteenusest ja koolivaheaegade laagritest.

Alates 2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.

Üheks teenuseks on lapsehoiuteenus ja selle eesmärk on toetada lapsevanema või eestkostja töötamist ja toimetulekut, võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega. Lapsehoiuteenusega pakutakse ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist. Kooliealine laps võib teenusel olla juhul, kui ta on vormistatud koduõppele ja ei viibi samal ajal haridusasutuses. Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus. Lapsehoiuteenuse ajaline kestvus on 24/7. Last võib vanem tuua koolivaheaegadel terveks nädalaks või nädalavahetustel reedest pühapäevani.

Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja rehabilitatsiooniplaan.

Kommentaare ei ole: