kolmapäev, 26. aprill 2017

Kas vägivaldses kodus kasvava lapse tunnistus on pädev?

Väljavõte lapsevanema võõrutamise teemaliselt veebilehelt.

Veebis on päris palju infot parental alienation'i ehk siis vanemliku võõrutamise teemal. See on siis selline olukord, kus üks vanematest võõrutab pärast abielu lahutamist teise vanema lastest, nii et lapsed hakkavad varem lastega hästi läbi saanud lapsevanemat vihkama.

Teadlased on koguni veebis loonud eraldi grupi: Parental Alienation Study Group, kuhu on koondunud teadlased 42 riigist. Eestist seal küll kedagi pole, aga see ei tähenda, et selle teemaga ei võiks Eestis tegeleda.

Tuleb välja, et vanemlik võõrutamine on väga levinud nähtus ning seda esineb põhiliselt konfliktsete lahutuste puhul. Enamasti esineb seda siis, kui ühel vanematest on bipolaarne isiksusehäire ja ta klammerdub pärast lahutust oma lapse või laste külge ning hakkab teist vanemat maha tegema. Lõpuks hakkavad lapsed vihkama vanemat, kellega nad varem hästi läbi said. Sageli esineb võõrutamise juures laste väärkohtlemist ja kodust vägivalda, kus üks vanematest sunnib lapsi vägivalla ähvardusel teist vanemat hülgama. Seejuures, mis huvitav, hakkavadki lapsed teist vanemat vihkama ja klammerduvad vägivaldse vanema külge.

Nagu märgivad võõrutamist uurinud autorid, siis sageli tunnistavad lapsed võõrutatud vanema vastu ka kohtus. Perverssel kombel areneb lapsel võõrutatud vanema vastu viha, samas kui vägivaldse vanema vastu austus ja lugupidamine. See on sarnane lapse seksuaalse ärakasutamise juhtumitega, kus lapsel kujuneb lugupidamine ja isegi „armastus” seksuaalse kuritarvitaja suhtes. Sageli ütlevad lapsed, et nad armastavad inimest, kes neid seksuaalselt kuritarvitas ning seksuaalsed kuritarvitajad õigustavad oma teguviisi sellega, et neil arenes lapsega vastastikune sõprus ja austus.

Ma võin omaenda kogetu põhjal öelda, et just nii oligi, et hooldusõiguse asjas küsis kohus lapse arvamust ning laps otsustas jääda vägivaldse vanema juurde. Ehk siis puhas õpiku keiss. Kohus arvestas lapse arvamusega ja jättis lapsed vägivaldse vanema juurde.

Mis on veidi jabur. See on sama, kui kohus otsustaks ka seksuaalse kuritarvituse puhul arvestada lapse arvamust ja kui laps ütleb, et ta oma noku lapsele suhu pannud onu armastab, siis jäetakse laps selle onu juurde.

Psühholoogid on seisukohal, et lapse võõrutamine ja seksuaalne kuritarvitamine on ühtviisi ohtlikud, kuna mõlemal puhul jäävad lapsele eluks ajaks nii psüühilised kui füüsilised häired. Täheldatud on isegi vanemliku võõrutamise sündroomi, mis on ohtlik psüühiline häire. Millegipärast on aga nii, et lapse seksuaalset kuritarvitamist peetakse Eestis kuriteoks, võõrutamist aga mitte.

Mitmel pool maailmas, viimati näiteks Brasiilias ja Mehhikos on vanemlik võõrutamine kuulutatud kuriteoks. USAs jäetakse võõrutaja ilma lapsetoetusest. Mis huvitav, teema on arutusel üle maailma, aga mitte Eestis. Kannatajaks on lapsed.

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Kui teil on kuidagi võimalik, siis palun toimetage Ingridini kasvõi anonüümselt järgnev film "Õlimäe õied." Sest loo peategelaseks olev, tänaseks Iisraelis elav eestlannast püha õde oli minevikus laps, keda tema ema sundis isa vihkama. Vaadake millise valusa saatuse pidi laps seepärast läbima. See on kuritegu väikese inimese suhtes.
Olen ise lahkuläinud vanem, kes alati soosib lapse olemist koos teise vanemaga ja veel küsin lapselt üle, kas sa kallistasid ...., kui tema juures olid. Näen, kui suur on teise vanema igatsus lapse järele, kellega ta igapäevasel koos ei ela enam, ajal kui laps on temaga, magab ta isegi lapse kõrval. Meie lugu muidugi lõppes teisiti, ilma üksteist mustamata ja lahku ei läinud me armastuse puudumise tõttu vaid liiga suurte tunnete tõttu, mille kõikumistega minu füüsiline ega hingeline keha enam toime ei tulnud.

Ingridil on kuskil midagi ikka väga katki ja ta ei saa aru, et tegi oma lastele haiget, kahjuks tuli teie vahele see inetu avalikkuses väldanud järjelugu, seda poleks pidanud olema... ehk Inno sul on ka selles arengus oma osa.

Link filmile:
https://vimeo.com/64537166

Inno ütles ...

Loodame parimat, aga ma arvan, et pöördumatu kahju on tehtud ja aega tagasi ei saa pöörata. Ma ise tegin loomulikult vigu, kuna minu jaoks oli see tundmatu maa ja mul polnud kusagilt abi paluda. Minu vastas oli terve riigi masinavärk, mis sõitis nagu teerull kõigest üle.