laupäev, 1. aprill 2017

Miks sakslased teise ilmasõja kaotasid?

Küllap on see küsimus paljusid vaevanud, sest see määras ka Eesti saatuse aastakümneteks. Siin üks minu meelest väga hea analüüs, sakslase enda tehtud. Põhipõhjus: vaenlase väga suur alahindamine. Minu meelest aktuaalne teema ka täna seoses Venemaaga.

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Saksamaa kaotas sõja kahel lihtsalt põhjusel :

1 ) esiteks läks Hitler tülli juutidega, mis oli ta suurim viga. Juudid valitsesid finantsmaailma ja tõmbasid niite nii Euroopa suurvõimude kui USA valitsuses.Juba ammu enne II maailömasõja algust kuulutas juudi maailmakongress Hitlerile sõja, sest see ajas nii juudivaenulikku poliitikat.

2 ) Hitler ei suutnud hoida USA-d neutraalsena nagu see oli olnud suurema osa I maailmasõjast, vastupidi, kuulutas ise Ameerikale sõja. Sellest hetkest oli Reichi saatus otsustatud. USA abi Suurbritanniale ja NSV Liidule sai otsustavaks.

Kui Hitler oleks juudid rahule jätnud ja suutnud USA-d hoida neutraalsena, poleks tal tekkinud raskusi Stalini alistamisega juba 1942.a suvel. Kommunistlik NSVL oleks pidanud rahu tegema, jäädes ilma oma maavarabaasist, toiduainebaasist ja naftavarudest ning taanduma Uuralite taha. See omakorda oleks sundinud Suurbritanniat rahu tegema, mida Hitler soovis kogu sõja vältel, kuid Churchill keeldus, sest tal olid nii võimsad liitlased - N. Liit ja USA.

Kõik ülejäänud, sealhulgas ebatäpne luureinfo N. Liidu sõjalise võimsuse kohta, on detailid.

margus kiis ütles ...

Kui norid tüli sisuliselt kogu ülejäänud maailmaga (v.a. mõned sõbrad), siis huvitav huvitav, milline see tulemus peaks olema?

ann ütles ...

Jah, ka minu mehe isa jt. sõjas osalenud mehed arvasid, et Saksamaa kaotas just seetõttu,et sõtta astus ja ka Venemaale väga palju abi andis USA. Koos USA-ga muutus vastasleer Saksamaa jaoks juba liiaks, jõud ei käinud enam üle. Poleks USA sõtta astumist ja abi olnud, oleks Venemaal võinud väga kehvasti minna ja poleks mingit hõiskamist: "Meie võitsime, meie võitsime!" praegu.