kolmapäev, 20. juuni 2018

Eestlasi ei hävitatudki muistse vabadusvõitluse käigus? Nad liikusid edasi Soome!

Geneetika on huvitav asi. Viimased uuringud näitavad, et ligi 1000 aastat tagasi asus Soome elama suur hulk inimesi, kes tõrjusid senised põliselanikud, saamid põhja poole. Soomes pole veel selgusele jõutud (või ei juleta seda tunnistada), kes need uued tulijad olid.

Samas Eestis tehtud uuringud näitavad, et eestlased on geneetiliselt lähemad lätlastele, leedukatele ja poolakatele kui soomlastele, kuigi palju sarnasust on ka soomlastega.

Mis sellest välja lugeda? Esiteks oli suur muutus, mis võis panna ligi 1000 aastat tagasi rahva liikuma  muistne vabadusvõitlus, ristisõjad. Seni levinud teooria järgi kõik eestlased hukkusid, kuna nad võitlesid „põlvepikkuse poisikeseni”. Aga kas see ikka oli nii?

Võibolla olid just eestlased need, kes asusid Soome aladele elama pärast seda, kui ristisõdijad nende alad Eestis vallutasid? Soomes elavad inimesed on palju sitkemad, nad pole end lasknud kunagi orjastada. Soome kultuuri juured on samas Eestis, Soome eepos Kalevala on kokku kirjutatud Eestist kogutud muistsete pärimuste põhjal. Kalevala peategelane Väinämöinen on Vanemuine.

Märkimisväärne on ka see, et soomlasi on palju rohkem kui eestlasi, kuigi looduslikud tingimused on Soomes palju kehvemad kui Eestis, valdav osa Soomest on elamiskõlbmatu. Ehk siis: suure tõenäosusega asus Soome elama suur hulk inimesi, kes enne elasid kusagil mujal.

Huvitav nüanss on näiteks see, et lõunapoolne võru keel on palju lähedasem soome keelele kui põhjapoolne eesti keel, mis justkui viitaks ajaolule, et võru keele kõnelejad on kunagi otse Soome liikunud. On võimalik, et lõunaeestlased liikusidki Peipsi tagant ümber Soome lahe otse Soome. Peterburi linna siis veel ees ei olnud.

Tõenäoliselt Eesti päris tühjaks ei jäänud, alles jäid mõned inimesed, mõned pered, kes ei tahtnud või ei saanud minna. Aga kuivõrd maa jäi tühjaks, siis on loogiline, et uued maaomanikud-ordurüütlid tõid Eestisse rahvast juurde Poolast, Leedust ja Lätist. Eestis hakati ju aktiivselt põldu harima, metsad põletati maha ja rajati põllud, nii nagu seda olid tehtud Saksa- ja Prantsusmaal, kust ordurüütlid pärinesid. Ning kohaliku elanikkonna muutsid nad ajapikku enda teenriteks, orjadeks. Ning tõid lisaks sõdades orjaks võetud inimesed Eestisse. Kes hakkasid rääkima kohalikku keelt ja kellest said eestlased. Sellest geneetiline sarnasus poolakatega.

Tuleb ka arvestada, et Eestit praegusel kujul ei eksisteerinud ligi 1000 aastat, oli üks suur Liivimaa, mis hõlmas suurema osa Eesti ja Läti aladest ning kus räägiti mitmeid erinevaid keeli. Alles 1920. aastal tõmmati keelte umbkaudse jagunemise kohalt piir, pärast mida tekkisid Eesti aja Läti vabariigid.

Ehk siis kokkuvõttes: eestlasi ei hävitatud vabadusvõitluse käigus, nad liikusid edasi Soome. Ja nad ongi praegused soomlased. Eestlased aga on suures osas mujalt sisse toodud orjad, sellest tulebki eestlaste nn orjameelsus.

Või mis?!

Kommentaare ei ole: