kolmapäev, 27. aprill 2016

Achtung, achtung! Inno ja Irja Televisioon alustab varsti presidendikandidaatide eksklusiivintervjuudega!

Achtung, achtung!!! Inno ja Irja Televisioon ehk IITV alustab varsti siinsamas Kohvikus presidendikandidaatide eksklusiivintervjuudega. Esimesena on eetris Marina Kaljurand.

Ärge vahetage kanalit!

2 kommentaari:

Kuido Sade ütles ...

Tore, et saab jälle uue televisiooni.Pakuks presidendikandidaatidele ühe küsimuste ringi.
Kas presidendi kohustused lõpevad sellega kui ta nimetab ametisse valitsusjuhi, ministrid ,kohtunikud jt. kõrged ametikandjad?
Kas ametisse nimetatud isikud ja nende tegevus jäävad tema kestvalt kontrolli alla, sest president on kinnitanud seda oma ametivandes: „Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi Põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.”
President ei sekku nende ametimeeste igapäevastesse töödesse ja juhtimisotsustesse, kuid kas president on kohustatud märkama ja kuidagi reageerima kui mõne tema poolt ametisse nimetatud isiku tegevus ei vasta demokraatliku õigusriigi põhimõtetele? Presidendina on tal õigus juhtida ametimeeste tähelepanu puudustele või teha ettepanek nad vabastada. Kas see ei peaks olema ainult õigus vaid ka kohustus? Kas see kohustus laieneks ka tagatoas määratud presidendile on muidugi vaieldav .Rahva poolt valitud presidendil oleks selline tegevus iseenesestmõistetav ja ainuvõimalik. Tagatoa poolt määratud ametnik (president) ei tohi loomulikult sekkuda ja arvustada ministrite tööd.See voli on antud ainult tagatoa Nilsssonitele.
Kas president, kes nimetab ametisse kohtunikud, ei peaks mitte märkama ja reageerima kui Euroopa Inimõiguste Kohtust tulevad tagasi ligi pooled Riigikohtu süüdimõistvad otsused?

Anonüümne ütles ...

Loodetavasti ei anta vanne USA eeskujul vabamüürlaste piiblil ja president ei pea olema massoon!?