neljapäev, 2. jaanuar 2014

Miks nõukogude okupatsiooni välismaal ei tunnustata?

Eestis armastatakse taga kiusata kõiki neid, kes väidavad, et mingit nõukogude okupatsiooni ei olnud ning Eesti juhid andsid vabariigi vabatahtlikult nõukogude võimule üle. Okupatsiooni eitajatesse suhtuvad Eesti võimud umbes samamoodi nagu Venemaal Pussy Riotisse, tõsi, repressioonid pole jõudnud kellegi vangi panemiseni, aga inimesi on "nende endi kaitseks" korduvalt Eesti piirilt tagasi saadetud. Samamoodi piirati inimeste vaba liikumist nende veendumuste alusel Nõukogude Liidus.

Samas ei räägita välismaal midagi nõukogude okupatsioonist. Isegi Euroopa Parlament, kus Eesti on esindatud tervelt 6 liikmega, on võtnud vastu resolutsiooni, et mingit okupatsiooni ei olnud: Eesti lihtsalt kaotas oma iseseisvuse aastail 1940-1991 ning Nõukogude Liidu poolne annektsioon oli Lääne demokraatiate arvates ebaseaduslik. Kõik. Kuivõrd okupatsioon on rahvusvaheliselt tunnustamata, ei saa Eesti nõuda välja okupatsiooni kahju, mis võiks ulatuda miljarditesse eurodesse praeguses vääringus.

Mida see siis tähendab? Eelkõige aga seda, et terve armee asjapulki alates ajaloolastest ja lõpetades juristidega on teinud 20 aastat tühja tööd. See tühi töö on mõõdetav maksumaksja kulutatud raha ning saamata jäänud kahjuhüvitisega. Neilt ametnikelt on seda lootusetu nõuda: ei nemad ega nende 100 järeltulevat põlve ei suudaks seda tasuda. Vastutus hajub poliitkoridoride umbsesse leitsakusse. Lõpptulemus on see, et mingit okupatsiooni pole olnud! Mis näitab üksnes ja ainult teatud ametnike suurt saamatust, muud midagi. Millegipärast aga elatakse seda saamatust nüüd välja nõrgemate peal, nagu see on kombeks kõigile totalitaarsetele režiimidele.

7 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

"After the German occupation in 1941-44, Estonia remained occupied by the Soviet Union until the restoration of its independence in 1991. Accordingly, Estonia as a State was temporarily prevented from fulfilling its international commitments."

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahend asjas Kolk and Kislyiy v. Estonia.

Inno ütles ...

Aga miks Europarlament seda ei tunnista ja miks ei nõuta NLiidu õigusjärglaselt Venemaalt kohtu kaudu välja okupatsioonikahjusid? Kurikuulsa VEB Fondi kaduma läinud vara kuulub nende kahjude hulka- seal olid kõigi eestlaste valuutasäästud.

Anonüümne ütles ...

Euroopa Inimõiguste Kohus on professionaalne organ, Europarlament on poliitiline organ.

Inno ütles ...

Et mis meil sellest teadmisest kasu on?

Anonüümne ütles ...

Okupatsioon on juriidiline küsimus ja mingite niisama kiibitsejate arvamusest ei sõltu selle juures midagi.

Anonüümne ütles ...

Aga kes peaks neid kahjusi välja nõudma ja tunnustama?Kas need kes on meil täna võimul?Peale selle muutuks asi ebameeldivalt rahvuslikuks ,sest siis tuuakse välja kes selle impeeriumi loojad olid!

Anonüümne ütles ...

Sellest jutust tuleb siis nii aru saada, et kui mingisugune Euroopa Nõukogu otsustab, et Päike tiirleb ümber Maa, siis täpselt nii ongi ja tõde pole enam oluline..... Minule ei lähe korda mida otsustakse Moskvas, Berliinis või New Yorgis, kui jutt käib minu kodust. Omas kodus tean ikka mina ise kõige täpsemalt mis on tõde ja mis vale. Nii, et okupatsioon jääb ikka okupatsiooniks.