laupäev, 9. jaanuar 2016

Eesti politsei on pagulasküsimuses täiesti küündimatu

Väljavõte Õhtulehe veebist.

Saksamaal Kölnis ja mujal toimunud sündmuste valguses kõlab täiesti debiilsena Eesti politsei esindajate jutt selle kohta, et kui pagulastesse suhtuda hästi, siis suhtuvad ka nemad hästi. Ma saan aru, et see on jutt, mida politseinikel on kästud rääkida, aga mingi eneseväärikus ja autunne võiks ka politseinikel ikkagi säilida. Nad on eelkõige ikkagi inimesed. Või on munder muutnud Eesti politseiniku robotiks?!

Politsei jutt on debiilne juba seetõttu, et pagulastest valdav enamus on moslemid ja moslemi jaoks pole kristlane mingi inimene, kahjuks. Seda on näha olnud neis korduvates sõdades, kuhu eestlasi on viimastel aastakümnetelt saadetud: alates Afganistani sõjast nõukogude päevil kuni nüüd Iraagi ja Afganistani konfliktideni välja. Seepärast räägivad missioonil käinud sõdurid nagu Hannes Võrno hoopis teist juttu kui neid inimesi esimest korda näinud tegelased, antud juhul politseinikud.

Selles, et moslemitel kehtivad ligimeste suhtes topeltstandardid võib veenduda, kui islamimaailmas veidigi ringi rännata: usklike ja uskumatute suhtes kehtivad täiesti eri reeglid. Uskumatuteks peetakse moslemimaailmas kõiki, kes pole moslemid: kristlased, juudid, hindud jne. Uskumatut võib petta, usklikku mitte. Uskumatute naiste käperdamine pole mingi kuritegu, usklikku naist ei või puutudagi. Uskumatu on nagu loom, teda võib isegi vajadusel tappa. Uskumatu pole moslemi jaoks inimene, erinevalt kristlastest, kes suhtuvad kõikidesse vähemalt tänapäeval ühtemoodi. Kristlikus maailmas kehtib ligimese-armastuse põhimõte, et kui sina oled teise vastu hea, siis ollakse hea sinu vastu, olenemata usust. Nii see kahjuks on, tahame seda või ei taha. Ja venelased, kes meil Eestis on, on lausa õnnistus, võrreldes moslemitega on nad lausa inglid.

Eestlastel puudub moslemitega lähem kokkupuude. Näiteks ei olda kursis sellega, et moslemid tunnevad end kindlalt just siis, kui neid on palju koos. See on mingi müstika, millele ma pole seletust leidnud. Üksikuna võivad nad olla väga toredad inimesed, aga hulgakesi koos muutuvad hoopis teistsuguseks. Ka seda võiks silmas pidada. Pole sugugi võimatu, et Vao pagulaskeskuse panid nad põlema ise, ma arvan, et see asjaolu on politseile teada, aga seda ei taheta avalikustada, kuna see muudab avaliku vastuseisu tõttu võimatuks täiendavate pagulaste Eestisse toomise.

Eestis on millegipärast arusaam, et moslemid on musta nahavärviga, stiilis, et Aafrikas elavad neegrid. Seda arusaama kasutatakse Eestis ära, väitega, et eestlased on rassistid. Seegi on täiesti küündimatu. Põhja-Aafrika islamimaade inimesed võivad olla täiesti valged, nii et neid on väga raske Eestis teistest eristada, see teeb näiteks terrorirühmituste avastamise väga keeruliseks. Pagulaste Eestisse tootmisel räägitakse ligimese-armastusest, aga tegelikkuses pole sel ligimese-armastuse või hoolimisega mingit pistmist, tänu suurtele abirahadele on see muudetud äriks. See eristab neid pagulasi eestlastest, kes 1940ndatel läände põgenesid- need eestlased pidid oma elu seal ise üles ehitama, oma tööga. Praegused pagulased teavad, et nad saavad hakkama lillegi liigutamata. Tegemist on klassikalise inimkaubandusega, mida rahastab maksumaksja ja Eesti osaleb selles üle-Euroopalises inimkaubanduse projektis, mille puhul kasutatakse inimlikku kaastunnet ära selle projekti teostamisel. Pole võimatu, et projekti kaugem eesmärk on Euroopa islamiseerimine, sest kellelegi on see kasulik.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Riigiametitesse pole enam jäänud spetsialiste ega kogemustega töötajaid. Nende koondamisega tegelevalt usinalt alla keskpäraste omadustega jiuhid.