esmaspäev, 17. oktoober 2016

Eestis võiks kehtestada kodanikupalga!

Eesti on olnud mitmel moel uuenduslik, näiteks infotehnoloogia vallas. Aeg oleks seda teha ka laiemalt ühiskonnas, kehtestada kodanikupalk.

Tegelikult on ühiskond kodanikupalgaks valmis. Tänapäeval Euroopas pole ära elamiseks enam tööd vaja teha, sest toitu ja muud on üleliia: toitu kallatakse lausa maha ja hävitatakse, et hinda kunstlikult üleval hoida, elamist pakutakse isegi tasuta. See on võimalik tänu asjaolule, et enamiku tööst teevad ära masinad ja sündivus on väga madal - see trend on üha süvenev.

Inimeste töökohti jääb lihtsalt vähemaks. Näiteks on facebook, mis on sisuliselt masin söömas ära ajakirjanike töökohti ja seda mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Facebook pole muud kui personaalne meedia, isiklik ajaleht, mis uueneb iga sekund ja pakub kõike: nii sõnumeid kui arvamusi. Seda täiesti tasuta. Kuulutused on kolinud ära facebooki. Donald Trump tõusis USA presidendikandidaadiks facebookis.

Sama nagu ajakirjanduses on toimumas paljudes muudes valdkondades, näiteks panganduses, kus protsessid on automatiseeritud. Ühiskond saadab väga vale signaali, kui sunnib kõiki inimesi meeleheitlikult praeguses olukorras tööd otsima. Sest tööd lihtsalt enam pole. Ajal, mil masinad on juba ammu targemad kui maletajad, on naiivne arvata, et ajakirjanikud suudavad masinaga võistelda. Käes on töö lõpp, sellest kirjutas Jeremy Rifkin juba 20 aastat tagasi.

Mida teha? Kas me peaks hakkama masinaid hävitama nagu seda on ajaloos korduvalt tehtud? Aga mis see annaks? Või ei peagi sellises olukorras nii palju rabelema ja mõistlik oleks kehtestada kodanikupalk nagu pakkus välja Rifkin ja nagu seda planeeritakse praegu Soomes - et inimesel oleks võimalik elus vajadusel aeg maha võtta, näiteks väikeste lastega kodus olemiseks, raamatu kirjutamiseks, sugulastega suhtlemiseks, uue ameti või oskuse õppimiseks vms. Või teha vabatahtlikku tööd, näiteks toidupangas, kogukonnas, koduümbruse koristamisel või koolitustel.

Eestis tuleks kehtestada kodanikupalk. Vaielge palun vastu!