neljapäev, 5. mai 2016

Millel põhineb Eesti otsustajate hinnang, et ohtu ei ole?

Läänest tuleb üha rohkem signaale Venemaa võimaliku agressiooni kohta Eestis, ent Eesti otsustajad ei pea neid millekski ja raiuvad, et mingit ohtu pole.

Samas on Eesti otsustajate väited pehmelt öeldes kummalised, eriti kui arvestada, kui valuliselt on Eestis reageeritud Venemaa ja selle juhi Vladimir Putini tegevusele ning kui ohtlikuks meheks Putinit peavad needsamad otsustajad. Et siis ühel hetkel on Putin ja Venemaa äärmiselt ohtlikud, aga teisel hetkel ühtäkki enam üldse pole? Midagi siin nagu ei klapi. Tegelikku ohtu näitab kasvõi see, et ainuüksi Vene julgeolekuteenistuse FSB töötajaga jutuajamise eest võidakse Eestis juba kriminaalkorras vastutusele võtta ja riigireeturiks tembeldada. Sellist asja ei oleks, kui Venemaa ei kujutaks endast ohtu. Sisuliselt kulisside taga sõda juba käib, lihtsalt täristamist pole tänaval veel olnud.

Olukord on nii ärev, et paar nädalat tagasi, kui Keskerakonna juht Edgar Savisaar ootamatult Moskvasse sõitis, viidi Eestis varjatud kujul läbi üldmobilisatsioon. Oodati seda, et Savisaar ei tule niipea tagasi ja naaseb alles koos Vene vägedega. Selliseid asju ei juhtuks, kui ohtu poleks.

Kohvik on seisukohal, et Venemaa kujutab endast Eestile praegu väga suurt ohtu ning inimesed peaks vastavalt sellele talitama. Otsustajate suutmatus rahvani tegelikku ohuhinnagut tuua on kuritegelik terve rahva suhtes. Naised ja lapsed tuleks Eestist kiiremas korras evakueerida, näiteks Portugali, kus on madal sündivus, palju vaba elamispinda, kus immigratsioonikvoote ei suudeta juba aastaid täita ja kus puudub igasugune sõjaoht.

Eesti inimesed peavad arvestama, et sõja korral isoleeritakse Eesti täielikult ära nii maalt kui merelt, reisilaevad ei sõida ning lennukid ei lenda, puudub võimalus liikuda sisse ja välja. Sõja korral jääb eesti rahvas täielikult Putini ja tema sõjamasina meelevalda. On naiivne eeldada, et Putinis tärkab suur soov eesti rahvast säästa pärast seda, kui Eesti on toetanud aktiivselt Venemaa-vastaseid sanktsioone, mis on vene rahvale toonud kaasa häda ja kannatusi, mille tõttu paljud vene pered on väga raskes olukorras. Võib eeldada, et venelased tulevad Eestisse mõnuga end välja elama, mille kõrval kahvatuvad 1940-1949. aasta koledused.

Otsustajatele kriisiolukorras lootma jääda ei saa, sest otsustajad on lõppude lõpuks inimesed ja käituvad kriisiolukorras eelkõige nii nagu neile endile on parem, mitte nii nagu oleks parem võimalikult paljudele inimestele. Selline on inimpsühholoogia. Eesti viimase aja arengud näitavad, et otsustajad on väga närvis ja pole enam võimalised isegi oma vigu tunnistama. See on väga ohtlik trend, arvestades eesti rahva heaolu ja tulevikku.

Pinged süvenevad: NATO võtab kasutusele Vene-vastase raketikilbi

USA hävituslennuk F-22 Raptor aprillikuus Šiauliai õhuväebaasis Leedus, väljavõte New York Timesi veebist.

Sõda liigub Eestile lähemale: täna alustas tegevust NATO raketikilp Ida-Euroopas, millele on Venemaa seni tõrksalt vastu seisnud. Venemaa on närvis, sest pärast Iraani loobumist tuumarelvast on kilp suunatud ainult Venemaa vastu ja lisaks kaitsefunktsioonile võimaldab see Venemaad vajadusel rünnata.

Täna hakkas tööle kilbi lüli Rumeenias, homme rakendub õhutõrjesüsteem Poolas. Tegemist on tiibrakettide vastase süsteemiga, mille loomisele järgnevad suured sõjalised õppused Balti riikides ja Poolas ning neis riikides lisandub NATO 5000-liikmeline püsiv sõjaline tugi. Kaks pataljoni tuleb USAst, üks Inglismaalt, üks Saksamaalt ning üks eribrigaad veel USAst. See on suur muutus võrreldes 2014. aasta NATO Walesi kohtumisel otsustatuga, mille järgi osalevad neis riikides vaid väiksed NATO rühmad.

Venemaa on otsustanud vastukaaluks tuua lisajõude läänepiiri äärde ja paigutada Kaliningradi Iskander tüüpi tuumalõhkepeadega tiibraketid. Mõnede Lääne ametnike arvates on Venemaa Kaliningradi tuumarelva juba sisse toonud, mis tähendab, et konflikti korral pole välistatud tuumarelva kasutamine. Venemaa uued tuumarelvad võimaldavad likvideerida väiksemaid sihtmärke, näiteks korraga ühe väikelinna. Venemaa puhul ongi suurimaks ohuks ettearvamatus, mistõttu on edaspidi kõik arengud võimalikud.

Eestis tuleb hoida pöidlaid pihus, et läheneva sõja korral väga palju tuumalaenguid Eesti aladele ei suunata, vastasel korral ei jää väiksest Eestist suurt midagi alles.

Inglismaal antakse isadele laste eest hoolitsemisel võrdsed võimalused

Inglise emad on järjest rohkem 50/50 emad, väljavõte Daily Maili veebist.

Kui varem jäeti pärast lahutust Inglismaal lapsed emade juurde, siis nüüd on asi kiiresti muutumas: juba praegu antakse pooltel juhtudel lapsed isadele võrdne võimalus ja see trend on kiiresti kasvamas. Emad peavad aga harjuma, et nad on 50/50 emad.

50/50 põhimõte tähendab põhiliselt seda, et poole ajast on lapsed ema ja poole ajast isa juures. Skandinaaviamaades on seda põhimõtet rakendatud juba varem ja see on andnud väga häid tulemusi pärast vanemate lahutusi. Varem oli tavaks, et lapsed olid 100% ühe vanema, peamiselt ema juures.

Eestis kehtib veel iganenud tava, et lapsed jäetakse pärast lahutust ema juurde, kes jääb üksi paljudel juhtudel hätta. Isa puudumist üritatakse kompenseerida isalt välja pressitava rahaga, aga see ei anna head tulemust eriti praegusel ajal, kus majanduse seis on kehv ja paljudel meestel pole kindlat töökohta.

Asjaolu, et Eestis isasid laste kasvatamisel ei usaldata, pole millegagi põhjendatud. Vastupidi, uuringud näitavad, et isa puudumine tekitab lastel hilisemas elus probleeme. Skandinaaviamaades on näiteks levinud tava, et kui lapse ema ei korralda lapsel kohtumist isaga, siis võetakse temalt üldse hooldusõigus ära ja antakse isale - nõnda kaitstakse lapse õigust kohtuda mõlema vanemaga. Eestis on lapsed muutunud aga kättemaksu ja väljapressimise vahendiks, kus lapsi kasutatakse ära isalt raha saamiseks.

Laste ema juurde jätmine oli ehk õigustatud eelmisel sajandil, kus naised olid põhiliselt kodused, haridust ei saanud, tööl ei käinud ja mehed pidasid neid täielikult üleval. Nüüd on aga Eestis naised märksa haritumad kui mehed, enamik naisi käib tööl ja naiste sotsiaalne seisund on parem kui meestel. Seetõttu on paljudel juhtudel naised pere peamised toitjad ja mehed ülalpeetavad - sellises olukorras on absurne, et lahutuse korral antakse laste hooldusõigus naisele ja meestelt mõistetakse välja elatis.

kolmapäev, 4. mai 2016

Mis on düssotsiaalne isiksushäire?

Mis siis on düssotsiaalne isiksushäire, mis on pandud diagnoosiks kirjanik Kaur Kenderile.

Nagu seletab USA Mayo kliiniku veeb, on düssotsiaalne ehk antisotsiaalne isiksushäire (antisocial personality disorder- ASPD) selline vaimne seisund, kus inimene ei näita üles huvi ei õige ega vale suhtes ja ignoreerib kaasinimeste tundeid. Häiret kutsutakse ka sotsiopaatiaks ja sellised inimesed manipuleerivad teisivõi suhtuvad teistesse ilma mingi häbitundeta.

Vikipeedia kirjelduse järgi on ASPD diagnoosiga inimesed perversiivse käitumisega ning tegemist võib olla psühhopaatidega.

Tihti rikuvad ASPD diagnoosiga inimesed seadust ja neist saavad kriminaalid. Neil on kalduvus valetada ja nad tarbivad tihti alkoholi või narkootikume. Sellised inimesed ei suuda täita oma kohustusi tööl, perekonnas ega koolis.

Selliste inimeste puhul avalduvad nähud juba enne 15. eluaastat. Nii näiteks avalduvad agressiivsus teiste inimeste ja loomade suhtes, asjade lõhkumine, petmine, vargused ja reeglite eiramine.

Sellist seisundit peetakse eluaegseks, ent mõned inimesed, eriti lõhkujad ja kriminaalid võivad ajas oma käitumist muuta.

Sellised inimesed pöörduvad arsti poole tavaliselt lähedaste pealekäimisel.

ASPD põhjused pole päris selged, ent arvatakse, et sel võivad olla geneetilised põhjused ning aju arenemise järgus toimunud muutused. Riskifaktorid on sellise seisundi olemasolu perekonnas ning vägivalla kogemine lapsepõlves.

ASPD võib väljenduda järgmiselt:

- abikaasa või lapse väärkohtlemine ja hülgamine
- alkoholi või mõnuainete kuritarvitamine
- vangistus
- teiste või enese tapmisele suunatud käitumine
- muud vaimsed probleemid nagu depressioon või ärevus
- madal sotsiaalne ja majanduslik staatus, kodutus
- kuulumine kampadesse
- varane surm, peamiselt vägivalla tõttu

IITV esitleb: intervjuu presidendikandidaat Siim Kallasega


Kohviku küsimustele vastab presidendikandidaat Siim Kallas.

Norra ajakirjanik: Eesti võimud varjavad rahva eest tegelikku ohutaset

Väljavõte Postimehe veebist.

Väga põnevat infot on hakanud avalikkuse ette tilkuma. Nimelt, nagu väidab Vene erivägede tegevusest kirjutanud Norra portaali aldrimer.no ajakirjanik Kjetil Stormark intervjuus Postimehele, on Eesti võimud hoidnud tegelikku ohutaset rahva eest saladuses. Mis tähendab, et asi on palju hullem kui välja paistab või lastakse välja paista. Mis omakorda tähendab, et võimud on hakanud olulist infot oma rahva eest varjama, mistõttu on pidanud vajalikuks sekkuda mõjukad ja informeeritud, ilmselt NATO-ga seotud allikad välismaalt. Nagu märgib Stormark, motiveerib allikaid mure olukorra eskaleerumise pärast. Ehk siis lihtsas keeles öelduna: Eesti rahvast on vaja läheneva sõja eest hoiatada. Inimesed välismaal on mures eesti rahva pärast.

Tõenäoliselt on ohuhinnang juba Läänes otsustajatel teada, sest viimasel ajal on välisinvestorid massiliselt Eestist lahkunud ja seda märkimisväärsete kahjudega. Need on kõik need juhtumid, kus Eesti partnerid või ettevõtte töötajad on ettevõtte üles ostnud. Raha liigub Eestist paaniliselt välismaale, tavaliselt on investorid informeeritumad inimesed, kuna mängus on nende raha.

Kohvik kordab veel oma mantrat: sõda on tulemas, rahvas, sõda!!! Naised ja lapsed on vaja evakueerida kiiremas korras. NB! See ei ole nali.

Üks ütleb, et Armstronge tuleks kaitsta, teine, et kummikuulidega tulistada

Saa siis nüüd aru, mis see õige on. Üks ütleb, et üle ELi piiri saabunud illegaalseid immigrante tuleks igapidi kaitsta, teine õigustab nende ilmaasjata kummikuulidega tulistamist.

Ja kui Armstronge võib politsei tulistada nagu loomi (see kah ju julgustükk!), siis miks ei võiks tavaline kodanik neile lihtsalt tänaval kere peale anda (julgelt siis)?

Appi! Kas Kaur Kender on tõesti hull???

Siit Lissabonist on põnev jälgida lapsporno valmistamises kohtu alla antud Kaur Kenderi protsessi. Eile (esmaspäeval) alanud protsessi puhul paelus mind kõige rohkem prokurör Lea Pähkli väide, et Kenderil on PERHi kinnitusel düssotsiaalne isiksushäire. Mul tekkis kohe selline küsimus, et kas selline diagnoos pandi Kenderile näo järgi või tehti talle mingi psühhiaatriline ekspertiis. Aga millal? Ja kas vabatahtlikult?

Raske uskuda, et Kender ise vabatahtlikult hulluekspertiisi läks. Vähemasti ei ole ta sellest minu arust kuskil kirjutanud. Ja no kui ei läinud, siis kuidas saab inimesele näo järgi sellist diagnoosi panna? Kas keegi teab asja kohta midagi täpsemalt?

Tšekkasin ka välja, mida see düssotsiaalne isiksushäire üldse tähendab. Sel olevat sellised tundemärgid:

Düssotsiaalne isiksushäire (teiste inimeste õiguste eiramine ja rikkumine):
Isiksushäire, mis torkab tavaliselt silma ränkade vastuolude tõttu inimese käitumise ja valitsevate sotsiaalsete normide vahel ja millele on iseloomulik:

(a) kalk hoolimatus teiste tunnete suhtes; (b) tugev ja püsiv vastutustundetu hoiak ning sotsiaalsete normide, reeglite ja kohustuste eiramine; (c) võimetus püsisuheteks, kuigi suhete loomisel pole raskusi; (d) väga madal frustratsioonitaluvus, madal agressiooni ja vägivalla vallandumise lävi; (e) võimetus tunda süüd ja õppida kogemusest, eriti karistusest; (f) märkimisväärne kalduvus teisi süüdistada ja ühiskonnaga konflikti tekitanud käitumist õigustada.

Kaasnev joon võib olla püsiv ärrituvus. Diagnoosi võib kinnitada lapse- ja noorukieas esinenud käitumishäire, mida ei pruugi küll alati esinenud olla.

Khm. Mulle tundub üha enam, et proks tahab Kenderit mitte vangi panna, vaid hullarisse saata.

teisipäev, 3. mai 2016

Tulekul eksklusiivintervjuu presidendikandidaat Siim Kallasega!

Nonii, Marinaga on meil intervjuu tehtud! Järgmiseks on IITVle eksklusiivintervjuu anda lubanud presidendikandidaat Siim Kallas. Ta ütles, et on homme rannas, aga lubas lahkelt seal kõiki meid huvitavatele küsimustele vastata.

Püsige lainel!

PS. Ühtlasi tervitame Edgar Savisaare kaalumist kandideerida presidendiks!

esmaspäev, 2. mai 2016

Kuuba eestistub, Eesti kuubastub

Väljavõte Postimehe veebist.

Kunagi Vabaduse saareks tituleeritud Kuuba on ajanud ligi 50 aastat oma suure naabri USAga vaenulikku poliitikat ja alles nüüd on märgata suhete soojenemist. Põhjust pole vaja kaugelt otsida: aastatepikkune vaen oma suure naabriga on muutnud Kuuba kinniseks ja vaeseks maaks, kust inimesed tahavad põgeneda. Avatusega loodetakse Kuuba rahvale taas õnn koju tuua.

Eesti on ses mõttes Kuuba vastand: 25 aastat tagasi saavutati küll vabadus, aga üha vaenulikum poliitika oma suure naabri suhtes on Eesti üha enam isoleerinud ja muutnud vaenulikuks ning kinniseks maaks, kust inimesed eelistavad põgeneda. Eesti muutub üha enam Kuuba sarnaseks, samal ajal kui Kuuba muutub üha enam Eesti sarnaseks. Kunagi külastasid ameeriklased huviga Eestit, et kogeda siin toimuvaid muutusi. Miks peaks üks ameeriklane tahtma enam Eestisse tulla, kui on võimalus külastada Kuubat?

Kohvikus uus rubriik „Sõda”, hakkame vahendama sõjauudiseid ja kommentaare

Väljavõte Delfi veebist.

Nõndaks, nüüd on siis selge Eesti tankiostu peapõhjus- Venemaa on oma lääneringkonnas, see on siis Eesti piiril formeerinud tankiarmee. Tank on teatavasti ründerelv. Selliseid asju ei tehta niisama, eriti Venemaal, kus niigi napib praegu raha, mis tähendab, et plaan on rünnata. Arvata võib, et rünnatakse enne kui USA ja NATO viivad ellu oma plaanid Balti riikide sõjaliseks kindlustamiseks.

Tankiarmee suurus on tuhatkond tanki. Aga kas selle vastu saavad Eesti paarkümmend lahingumasinat? Selge on, et sõja korral sõidetakse Eestist lihtsalt üle ja ellujäämine on nii naistele, lastele kui vanuritele paras loterii.

Sõda on eluliselt vajalik suurriikidele, nii Eesti liitlasele USAle kui Venemaale, kes saavad nõnda lahendada oma sisepoliitilised probleemid. Eesti-sugused riigikesed olid, on ja jäävad alatiseks etturiteks rahvusvahelisel maleväljal. Nii nagu teise ilmasõja ajal, kus kõige suuremad kaotajad olid just väikeriigid nagu Eesti.

Migrandid maiparaadil LissabonisMigrandid eile maiparaadil Lissabonis.

Migrandid avaldasid meelt nii sundimmigratsiooni poolt kui vastu. Kõik said end välja elada, ilma et peaks kellelegi kätt püksi ajama. Tõeline demokraatia!

Migrandid Londonis Ritz hotelli juures

Väljavõte Daily Maili veebist.

Mida kõike inglased ei pea üle elama - nimelt on arvatavalt Ida-Euroopast saabunud migrandid end sisse seadnud otse Ritz hotelli vastas pargis, kuhu on tehtud laager. Samas juuakse viina, tehakse suitsu ning oma hädasid.

pühapäev, 1. mai 2016

Mitte ainult droonid: Eesti on Vene eriteenistuste poolt üle võetud


Eesti kubiseb Vene eriteenistustest: videoülevaade möödunud aasta aprillis Norrast alguse saanud ja siis Eestis toimunud NATO eriväeosade salajasest õppusest Trident Jaguar 15.

Eesti ajakirjandus on seni juhtinud tähelepanu Vene päritolu droonidele ehk videokaameratega varustatud minilennumasinatele, mis on Eesti kohal sõjaliste manöövrite ajal lennanud. Ent see pole kaugeltki kõik: nimelt, nagu kirjutab Norra julgeolekuportaal aldrimer.no tuginedes NATO raportile, on Eesti Vene eriteenistuste poolt juba üle võetud:


Näiteks möödunud aasta aprillis, kui Eestis toimus suur NATO õppus Trident Jaguar, tekkis Pärnu ligidale Eametsa õhuväebaasi juurde korraga salapärane mobiilimast, mis „imes” endasse kõik kõned ja mobiiltelefonide IMEI koodid, mis selles piirkonnas liikusid. Kuivõrd Ämari lennuväli oli juba täis, kasutasid Eametsa lennuvälja NATO eriväeosad. Eestisse toodi selleks ajaks Belgiast Monsist üle terve NATO eriväeosade staap.

Eesti pool informeeris NATOt, et sealsamas, 500 meetri kaugusel Eametsa õhuväebaasist elavad venelased, kes teevad koostööd Vene eriteenistustega. 15 km kaugusel Eametsast valdavalt venelastega asustatud Sindi asulas elab Eesti eriteenistuste info kohaselt 50 inimest, kelle on värvanud Vene eriteenistused. Lisaks teevad Vene eriteenistustega koostööd venelased, kes elavad Pärnu linnas. Aldrimer.no Eesti allikate põhjal suudab Vene eriteenistus FSB teha Balti riikides mida iganes soovib.

Kokku registreeriti õppuste ajal 11 kahtlast intsidenti. Näiteks ühe puhul märgati inimesi, kes pildistasid õppusi baasi värava tagant. Üks selline pildistaja olevat juba mitu aastat sellega tegelenud. Samuti märgati selles piirkonnas kahtlasi aeglaselt liikuvaid autosid. 2014. aasta sügisel märgati Eametsa baasi juures Vene saatkonna numbrimärgiga (algus CD28) autot, mis kiiresti kadus.

Raporti põhjal reageerivad Vene eriteenistused kõigile NATO tegevustele Eestis väga kiiresti. Näiteks märgati läinud aprillis õppuste ajal Pärnu kohal lendamas Vene luurelennukit, samuti oli Ämari ligidal liikumas Vene luurelaev ja samas ligidal märgati Vene allveelaeva. Kohalikud venelased olid pildistanud linna vahel erariietes NATO kõrgeid ohvitsere, kes õppustele saabusid. Lisaks lendasid üle Eesti Vene päritolu helikopterid, mis tulid Riiast ja liikusid edasi Peterburgi.

NATO raporti põhjal on Vene eriteenistustel soov üles pildistada ja jälgida kõiki NATO sõjaväelasi, kes Balti riikides tegutsevad. Eesti kaitsepolitsei Kapo info kohaselt liikus õppuste ajal Eestis ja Lätis neli autot, millel olid peal jälgimisseadmed ja mis tegid tööd Vene eriteenistustele. Üks neist autodest peeti Ämari õhuväebaasi juures kinni ja konfiskeeriti. Vene eriteenistused kasutasid isegi naisi, et NATO töötajaid hotellis võrgutada. Samuti pääsesid baasi sisse Vene eriteenistustega koostööd tegevad ajakirjanikud.

Eesti ametivõimud pole varem sellistest asjadest avalikkust informeerinud ja hiljem on avalikult kõik sellise info ümber lükanud, ilmselt kartuses tekitada paanikat ja võimendada Eestis rahvustevahelist konflikti. Ent juba selle infokillu põhjal on selge, et Vene eriteenistused on sisuliselt juba Eesti üle võtnud. Tekib küsimus, miks on neil lastud Eestis takistamatult tegutseda.

Kuivõrd info pärineb NATOlt ja Eesti võimud selle ümber lükkavad, siis tähendab, et Eesti võimud ei usalda NATOt. Aga kuidas saab mitte usaldada organisatsiooni, kelle kanda on Eesti võimud usaldanud terve riigi julgeoleku? Midagi nagu ei klapi siin.

Siin on üks NATO koostatud videoülevaade õppusest Trident Jaguar 15, mis käsitles ühes kujuteldavas riigis - Arnlandis - toimunud võimu ülevõtmist separatistide poolt ja selle vastu suunatud NATO kiirreageerimisüksuste operatsioone. Kuigi ametlikult oli tegevus Norras, harjutati Eesti kaitsmist:

laupäev, 30. aprill 2016

Eestis tulemas sõda

Väljavõte Postimehe veebist.

Ei pea ilmselt olema kõige teravam kriit karbis, et aru saada, et Eestis on lähiajal tulemas sõda. Kõik märgid lihtsalt näitavad seda. Ja jutt heidutusest - no see on lihtsameelsete lollitamiseks - lapski teab, et Venemaad pole võimalik heidutada. Nii monglid kui Napoleon ja Hitler on oma vitsad ajaloos kätte saanud.

Kui Venemaaga arveteõiendamiseks läheb, on laual ainult kehvad ja veel kehvemad variandid. Küsige soomlaste käest, kui ei usu. Venelastega rinda pistnud soomlased on siiamaani nii hirmul, et ei julge NATOssegi astuda.

Eesti alistus 1939. aastal Venemaale ilma ühegi püssipauguta, aga nüüd ollakse vähemalt juttude põhjal valmis nii laiaulatuslikuks sõjaks, mis kõige koledama variandina Eestist märga plekkigi alles ei jäta. Avalikkuses tehakse Venemaad igal võimalusel maha, aga tegelikult on välisminister Sergei Lavrovil õigus, et Balti riigid pole osanud olla tänulikud neile kätte mängitud võimaluse eest olla iseseisvad. Ja kui seda pole tehtud, siis ...

Aga ega praeguses olukorras enam tagasiteed ei ole ka - pinged on nii üles kruvitud, et sõda on ainuvõimalik lahendus. Ühte asja tasuks siiski meeles pidada: sõda ei ole mäng. Eestist tuleks kiiremas korras evakueerida naised ja lapsed.

Panin üles ka küsitluse sõja kohta.

Ei ole võimalik: migrandid on Kreekas üle võtnud bensiinijaama

Illegaalid on üle võtnud Kreeka bensiinijaama, väljavõte Daily Maili veebist.

Euroopasse lõuna poolt massiliselt saabuvad illegaalsed immigrandid ei kohku tagasi millegi ees- nad on üle võtnud Kreeka bensiinijaama. Nagu sellelt Kreeka ja Makedoonia piiril tehtud pildilt näha, on nad otse bensiinijaama ette pannud oma telgid ning riputanud tanklapostide vahele oma pesu kuivama.

Eestlased tegid strateegilise vea, kui jooksid ameeriklaste järel Afganistani ja Iraaki?

Kümmekond aastat tagasi, kui eestlased ameeriklaste järel oma väeosad Afganistani ja Iraaki sisse viisid, räägiti sellest kui suurepärasest võimalusest saada koos liitlastega sõjakogemusi. Eesti panustas Afganistani ja Iraaki tohutult tähelepanu, aega ja muidugi maksumaksja miljoneid. Vastutasuks pidid ameeriklased tulema Eestile vajadusel appi.

Nüüd on näha, mida maksavad tegelikult ameeriklaste lubadused. Kui Venemaaga on läinud nö asjaks, siis pole ameeriklasi enam kusagil, Eestile otsitakse abi Poolast, Tšehhist ja Ungarist. Olgu veel lisatud, et kunagi paarkümmend aastat tagasi, kui Ukraina ameeriklaste pealekäimisel tuumarelvast loobus, lubati suure suuga ka ukrainlasi vajadusel abistada. Sähh sulle siis abi!

Nüüd on Balti riigid samas olukorras mis Ukraina ehk täiesti kaitsetud. USA on pannud seisma NATO laienemise, lüües sellega Eestile sisuliselt noa selga. Kogu aeg on Eestis räägitud Ameerika sõpradest. Sõbrad my ass! Kuidas see ütlemine oligi, et sõpra tuntakse hädas.

Tegelikult, nüüd muidugi tagantjärele tarkusena tegid eestlased suure vea, et üldse sinna Afganistani ja Iraaki oma väed viisid. Selle asemel oleks tulnud oma kodust kaitsevõimet parandada, seda ajal, kui Eesti majandus kasvas ning raha oli laialt käes. Venemaa näiteks hakkas just sel ajal oma relvastust uuendama. Eesti oleks saanud lihtsa vaevaga osta nii tanke kui lennukeid, mida ainult vaja. Aga osteti ainult soomukeid, mis saadeti kohe kõrbesse ja mis sinna jäidki liiva sisse roostetama. Nüüd, kui vajadus relvastuse järgi on suur, on majanduse olukord nii kehv, et Eesti ei jaksa õieti enam soomukeidki osta.

Appi, mis toimub Iraagis?

Iraaklased ründavad parlamenti, väljavõte Daily Maili veebist.

Eestlased olid koos ameeriklastega olid kümme aastat Iraagis, valasid seal verd ja kulutasid üüratult maksumaksja raha, et viia sinna korda ja demokraatiat. Ja mis on tulemus? Seda näete ise piltidelt, kus rahvas sõna otseses mõttes murrab parlamenti sisse, et nõnda avaldada protesti riigi juhtide korruptsiooni üle.

Jube! Kas selle pärast oli vaja nii kaua Iraagis sõda pidada?! Ja mis seal täna parem on kui Saddam Husseini ajal?

Innovatsioon võib olla toit

Väljavõte Helsingi Sõnumite veebist.

Sel ajal kui eestlased kilplaste kombel infotehnoloogia vallas oma Nokiat otsivad (ja jäävadki tõenäoliselt otsima), on soomlased leidnud taas oma Nokia, ja seda toidu vallas: nimelt on Soome toitumisteadlase Reetta Kivelä leiutatud uus toit nn nyhtökaura, mis asendab oma kõrge valgusisalduse poolest hakkliha.

Nyhtökaura saabub Soomes müügile lähipäevil ja seda peetakse terve maailma keskkonna päästjaks. Välismaal rohkem Gold & Green nime all tuntud tehisliha on valmistatud kaerast, ubadest ja hernestest. Selle loomiseks annetasid soomlased ligi miljon eurot. Uue toote soovituslik kilohind on poes 16 eurot.

Nyhtökaura on soja-, muna-, lehmapiima- ja gluteenivaba, ehk siis täielikult taimne ja tundub nagu supertoit. Oma väljanägemiselt ja konsistentsilt meenutab liha (goldandgreenfoods.com veebist):


Eesti pole ainus: Soomest Kemist alguse saanud Odini sõdalased laienevad üle terve Euroopa

Väljavõte Helsingi Sõnumite veebist.

Eestis putinistideks tembeldatud Odini sõdalaste liikumine on laienemas Soomest Kemist üle terve Euroopa, vahendab Helsingi Sõnumid. Laienemise põhjuseks peavad soomlased aga mitte putinismi, vaid asjaolu, et seda liikumist on väga lihtne kopeerida.

Möödunud aasta oktoobris Põhja-Soomes Kemis loodud Odini sõdalaste (Soldiers of Odin) migrantidel silma peal hoidev tänavapatrullide liikumine on poole aastaga laienenud kõikjale Euroopasse: lisaks Eestile tegutsevad sellenimelised grupid Rootsis, Norras, Taanis, Iirimaal ja Saksamaal, kokku 13. Euroopa riigis, lisaks veel USAs, kanadas ja Austraalias. Saksamaal on loodud juba kümme Odini sõdalaste gruppi, Rootsis on grupid pea igas maakonnas. Gruppide loojateks on põhiliselt välismaal elavad soomlased, Eestis lõid grupi Soomes töötavad eestlased. Soldiers of Odin loodi põhjusel, et välismaalased tülitavad tänaval soomlasi.

Mis Odini sõdalasi ja putinismi puutub, siis loodi sõdalaste rühmitus algselt just Venemaalt Põhja-Soome kaudu saabunud migrantide ohjeldamiseks ehk siis Putini tegevuse vastu.

IITV esitleb: Intervjuu Marina KaljurannagaIntervjuu presidendikandidaat Marina Kaljurannaga.

reede, 29. aprill 2016

Kohvik esitleb: Savisaare protsess, II osa

Eestlastest odinlased patrullivad Helsingis

Väljavõte Helsingi Sõnumite veebist.

Soomes tegutseva rühmituse Soldiers of Odin (Odini sõdurid) eestlastest liikmed peavad korda Helsingis, vahendab Helsingi Sõnumid. Eestlaste gruppi juhib Helsingis töötav eestlasest ehitusmees Indrek Olm.

Odini sõdurite grupp peab valvet muu hulgas selle üle, et migrantide jõugud tänaval inimestele liiga ei teeks, nii nagu on juhtunud Saksamaal, Rootsis ja mitmetes teistes riikides.

Indrek Olm ütles, et sotsiaalmeedias on nii Eestis kui Soomes avaldatud infot, et migrandid on kohalikke inimesi, peamiselt naisi ahistanud. Odini sõdurite grupp on oma eesmärgi täitnud, kui kasvõi üks ahistamise juhtum suudetakse ära hoida.

Helsingis tegutsevasse Odini sõdurite gruppi kuulub ligi 70 inimest, kellest kümmekond on eestlased. Eesti Odini sõdurite gruppi toetab Facebookis 6000 inimest, sel on 180 liiget, kellest iga viies venelane ja kümnendik naised. Liikmete hulgas on kaitseväelasi, päästeametnikke ja abipolitseinikke. Grupp tahab olla tänaval politsei silmad ja kõrvad. Indrek Olm ise ei saa abipolitseinikuks hakata, kuna oli noorpõlves „paha poiss”. Odini sõdurite gruppi võivad kuuluda ka endised kriminaalid, kui nende karistus on kantud ja see pole seotud naiste või laste vastase vägivallaga.

Olm läks Soome tööle 12 aastat tagasi ja on Soomes elanud kümme aastat. Mure migrantide pärast on samuti pärit Soomest, kuna ta ei usalda enam oma naist lasta üksi poodi Jumbosse või Idakeskusse. Kuigi Eestisse on saabunud võrreldes Soomega vähe migrante, soovitakse Eesti grupiabil juba eos ära hoida ahistamise juhtumid.

neljapäev, 28. aprill 2016

46 aasta taguse lahendamata mõrva ohver oli eestlanna Reet Jürvetson

Jane Doe 59 alias Reet Jürvetson, väljavõte mansonsbackporch.com veebist.

USAs Los Angeleses 1969. aasta 16. novembril mõrvatuna leitud salapärane tütarlaps, kelle pandi nimeks Jane Doe 59, osutus eestlannaks Reet Jürvetsoniks.

Toona 19-aastane Reet elas koos vanematega Kanadas Montrealis, kuhu ta oli 1950ndatel pärast sõda Eestist lahkunud. Ta kogus raha, et sõita lennukiga Los Angelesse, pärast mida jäi ta kadunuks. Vanemad teda taga otsima ei hakanud, arvates, et ta tuleb ise koju tagasi. Reet oli peres noorim laps, tema õde Anne on elus, aga vend Heino juba surnud. Reeda sõbranna Ilmi Siimanni väitel elas Reet koos sõbra Jeaniga, keda pole suudetud tuvastada.

Reeda isiku tuvastasidki juhuslikult õde Anne ja sõbranna Ilmi, kui nägid internetis Reeda pilti. Reeda isik tehti kindlaks Annelt võetud DNA järgi.

Reet oli tapetud küllalt jõhkral moel, ligi 150 noahaava kaela ja ülakeha piirkonnas, mistõttu arvatakse, et mõrvariks oli sealsamas ligidal elanud Charles Mansoni satanistide klanni liige. Sama grupp oli seotud Roman Polanski toona raseda abikaasa Sharon Tate'i mõrvaga.

Siin on Reeda neiupõlepilt (New York Timesi veebist):


kolmapäev, 27. aprill 2016

Achtung, achtung! Inno ja Irja Televisioon alustab varsti presidendikandidaatide eksklusiivintervjuudega!

Achtung, achtung!!! Inno ja Irja Televisioon ehk IITV alustab varsti siinsamas Kohvikus presidendikandidaatide eksklusiivintervjuudega. Esimesena on eetris Marina Kaljurand.

Ärge vahetage kanalit!